Ewald Stanley Ombre, veelzijdige en betrouwbare rots in de branding

Op 7 maart jl. verwisselde mr. Ewald Stanley Ombre, gewezen president van het Hof van Justitie, het tijdelijke met het eeuwige. In het artikel: Ewald Stanley Ombre, veelzijdige en betrouwbare rots in de branding blikken wij terug op het leven en werk van deze hardwerkende en deskundige jurist die zich met hart en ziel heeft ingezet voor de rechtspraak en de rechtstaat.


 

Gedenkboek Hof van Justitie

17 mei 2024

In verband met het 155 jarig bestaan van de Rechtspraak Suriname heeft het Hof van Justitie van Suriname in samenwerking met verschillende actoren een jubileumboek uitgebracht. In dit boek is het ontstaan van de rechtspraak op 1 mei 1869 beschreven alsook de ontwikkelingen die de rechtspraak door de jaren heen heeft doorgemaakt.

Dit boek heeft de president van het Hof van Justitie op 30 april 2024 als eerst overhandigd aan de President van het land Z.E. Chandrikapersad Santokhi. Vervolgens mochten enkele vooraanstaande functionarissen uit binnen- en buitenland dit boek in ontvangst nemen waaronder de voorzitter van de Nationale Assemblee, de Minister van Justitie en Politie, de Procureur-generaal bij het Hof van Justitie, de Deken van de Surinaamse Orde van advocaten, de directeur van het Centrum voor Democratie en Rechtspleging. Ook de president en de procureur-generaal van de Hoge Raad in Nederland, de vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van  Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Estatius en Saba, de voorzitter van de Raad van de Rechtspraak in Nederland en de voorzitter van de Stichting Vrienden van het Surinaams Recht kregen een jubileumboek overhandigd.

Hieronder enkele indrukken van de overhandigingen door de president van het Hof van Justitie.

Overhandiging aan de vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof van van  Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Estatius en Saba, mr. M. Scholte

Overhandiging aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad, prof. mr. F. Bleichrodt

Overhandiging aan mr. dr. H. Fernades Mendes


 

Essay en Kunst

17 mei 2024

Tijdens een welkomstreceptie op zondag  5 mei 2024 in verband met het 155-jarig bestaan van de Rechtspraak in Suriname zijn de winnaars van de essaywedstrijd die is gehouden onder de middelbare scholen in Suriname bekendgemaakt. Student Richa Shiwmangal van het E.P. Meyer Lyceum is door een driekoppige jury gekozen tot degene met het beste essay. De tweede plek is gegaan naar Laquisha Kayen van het Surinaams Pedagogisch Instituut.

De winnaars L. Kayen en R. Shiwmangal

De jury bestond uit de leden mr. Jane Jensen, Rachael van der Kooye MSc. en Marjorie Rotsburg MSc. Er zijn 9 essays ingezonden door de verschillende middelbare scholen. Uit deze zijn de twee besten voortgekomen. De winnaar kreeg een laptop en de student die de tweede plek behaalde kreeg een waardebon van SRD 5000,=, te besteden bij Office World. Alle studenten kregen een oorkonde, een beker en een pen. De prijzen konden worden uitgereikt door sponsoring van UNICEF.

De kunstenaars na ontvangst van een oorkonde, beker en pen

De receptie was tevens een moment om de kunstwerken van de studenten van de verschillende kunstacademies tentoon te stellen. Er zijn tekeningen gemaakt, 3D beelden, foto’s en schilderijen. De kunstwerken waren vervolgens nog te zien op het congres dat op 6 mei 2024 plaatsvond. Vanaf 7 tot en met 31 mei  zijn de kunstwerken te bezichtigen  in de gerechtsgebouwen.

 

Enkele van de kunstwerken die zijn vervaardigd door de studenten

De  gasten waren zeer onder de indruk van de kunstwerken. De heer P. Jamadar van de Caribbean Court of Justice vond het bijvoorbeeld geweldig om te zien hoe de studenten vrouwe justitia op zoveel verschillende manieren hebben uitgebeeld. De president van het Hof van Justitie kon  het niet nalaten om  enkele kunstwerken  permanent te doen plaatsen  in de gerechtsgebouwen.


 

Decoraties in verband met 155 jaar Rechtspraak

17 mei 2024

Op 3 mei 2024 zijn door de President van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi, 11 personen die zich bijzonder hebben ingezet voor de rechtspraak in Suriname, gedecoreerd. Deze vooraanstaande personen hebben zich door de jaren heen bijzonder ingezet voor de Rechtspraak in Suriname. De gedecoreerden zijn mr. Aniel Autar, mr. August Hermelijn , mr. Carlo Jadnanansing ,  mr. Adolf Rueb, mr. Georgine de Miranda, mr. Hans Lim A Po, mr. dr. Hugo Fernandes Mendes,  mr. dr. Jan de Boer, Letitia Thijm, mr. Shardapersad Gangaram Panday en mr. dr. Lodewijk Valk.

De President wees tijdens zijn speech op de bijzondere verdiensten van de gedecoreerden voor de samenleving en in het bijzonder de Rechterlijke Macht. Hij sprak de hoop uit dat ook anderen het voorbeeld van deze personen zullen volgen. Na de formele plechtigheid werden de gedecoreerden verrast met een lunch op het zijterras van het Presidentieel Paleis.

Hieronder een korte uiteenzetting van de verdiensten van de gedecoreerden:

Aniel Autar is notaris in Nederland. Hij is de initiatiefnemer en tevens de eerste voorzitter van de Stichting Vrienden van het Surinaams Recht welke is opgericht in juni 2023. De Stichting heeft als doel om bij het Hof van Justitie alsook andere onderwijsinstituten en beroepsorganisaties na te gaan waar zij kunnen faciliteren. Via de Stichting mobiliseert hij mensen die liefde hebben voor het Surinaamse recht waarbij,  wordt  nagegaan op welke manier zij het Surinaamse recht kunnen ondersteunen. Hij is vanaf 2017 docent geweest bij het CDR (Centrum voor Democratie en Rechtspleging) en heeft ook diverse lezingen verzorgd op diens verzoek. Mr. Autar is erg begaan met de rechtspraak in Suriname en zijn activiteiten in dit kader getuigen van een bijzondere vaderlandsliefde in de juridische wereld van Suriname.

V.l.n.r. mevr. L. Thijm, Z.E. C. Santokhi, mr. A. Autar, mr. D. Sewratan

August Hermelijn was van 1989-2010 lid-plaatsvervanger bij het Hof van Justitie. Hij heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de rechtspraak door na zijn pensionering nog meer dan twee decennia zijn krachten te geven als rechter bij het Hof van Justitie. Hij is tevens bestuurslid geweest bij de stichting Staatsziekenfonds en ere voorzitter van de commissie toezicht van dit fonds. Ook was hij bestuurslid van de stichting nazorg dienstplichtigen. Mr. Hermelijn heeft naast zijn bijdrage aan sport en muziek ook een bijdrage geleverd aan godsdienst. Hij is de oudste kerkleider van een vergadering van gelovigen die samenkomen aan de lotjessteeg no. 22 te Paramaribo. Verder is hij ook voorzitter van de Stichting Boen Njoensoe ter verspreiding van Godswoord. In 1978 heeft hij het boek ‘’Schets van de Surinaamse Sociale Wetgeving’’ uitgebracht. Hij is docent bij het Instituut voor de Opleiding van Leraren. Verder verzorgt hij in verenigingsverband particuliere cursussen.

Carlo Jadnanansing was tussen 1972 tot 1978 advocaat, tevens kandidaat-notaris bij het Hof van Justitie van Suriname. Met ingang van 16 januari 1978 is hij benoemd en daarna beëdigd tot notaris in Suriname. Op 28 januari 1999 werd hij benoemd en beëdigd tot lid-plaatsvervanger bij het Hof van Justitie. Om hem moverende redenen heeft hij vrijwillig afgezien van de installatie tot rechter. Hij is docent geweest aan de Juridische faculteit van de Anton de Kom Universiteit in Suriname waarbij hij de vakken criminologie, strafrecht en erfrecht doceerde. Tevens is hij de docent en counterpart geweest voor de RAIO opleiding en de notariële opleidingen. Hij is vanaf december 2010 juridisch adviseur. Mr. Jadnanansing is lid, tevens voorzitter en erelid/adviseur van de Surinaamse Juristenvereniging. Verder is hij ook adviseur van het Surinaams Juristenblad. Hij  heeft diverse lezingen gehouden en meerdere publicaties gedaan.

V.l.n.r. mr. dr L. Valk, Z.E. C. Santokhi, mr. dr. H. Fernandes Mendes en mr. A. Rueb

Dolf Rueb is docent tevens advocaat geweest in Nederland. Zijn bijzondere betrokkenheid bij Suriname begon tijdens zijn werk aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij tussen 1996 en 2021 heeft gedoceerd aan de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo. Zijn inzet als docent was niet alleen gericht op het overdragen van kennis, maar ook op het bevorderen van de juridische opleiding in Suriname. Mr. Rueb is tijdens meerdere raio opleidingen docent geweest en heeft hiermee een enorme bijdrage geleverd aan de vorming van rechters in Suriname.  Hij speelde een cruciale rol bij de Stichting Juridische Samenwerking Nederland-Suriname (SJSNS) thans geheten het Centrum voor Democratie en Rechtspleging, die in 1989 werd opgericht om de rechtspleging in Suriname te bevorderen. Door zijn inzet werden bibliotheken opgericht, cursussen georganiseerd, en tegenwoordig worden er ook Webinars aangeboden voor juridische professionals. Zijn bijdrage als een vangnet voor het Centrum voor Democratie en Rechtspleging in Suriname (CDR) benadrukt zijn inzet om subsidies te vinden voor de opleiding van rechters en advocaten in Suriname, met een speciale focus op mogelijkheden binnen de EU. Mr. Rueb’s inzet ging verder dan het lesgeven; hij besteedde veel tijd aan het verzamelen van Surinaamse jurisprudentie om de studenten een lokaal perspectief te bieden. Zijn jaarlijkse bezoeken aan Paramaribo getuigen van zijn toewijding aan het vernieuwen van de rechtersopleiding en het verbeteren van de juridische capaciteiten in Suriname. Mr. Rueb heeft ook meerdere syllabi geschreven, namelijk over het hoger beroep en het kort geding in Suriname.

Ineke de Miranda is een ervaren juriste. Voor haar pensionering was zij lid bij het Hof van Justitie en heeft daarbij vanaf 2014 als portefeuillehouder beleid en management bij het Hof van Justitie gefungeerd, waarbij zij een cruciale rol heeft gehad in de ondersteuning en verdere ontwikkeling van de Rechterlijke Macht. Zij heeft met haar kennis en ervaring een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de opleidingen binnen het Hof. Te denken valt aan de schrijfjuristen – en de raio opleidingen van het hof.  Voorafgaand aan haar betrekking bij de Rechterlijke macht heeft zij een leidinggevende rol gehad bij de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland thans het Centrum voor Democratie en Rechtspleging, waarin zij onder andere diverse projecten en programma’s implementeerde. Een daarvan is de Juridische Bibliotheek Suriname en beroeps- en permanente opleidingen voor praktijkjuristen, waaronder de raio-opleidingen en de advocatenopleidingen. Verder heeft zij in haar eerdere hoedanigheden van advocaat bij het Hof van Justitie en juridisch adviseur van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, bijgedragen aan de versterking van juridische kaders.

V.l.n.r. mr. A. Charan, mr. I. Lachitjaran, Z.E. C. Santokhi, mr. A. Hermelijn en mr. C. Jadnanansing

Hans Lim A Po werd na zijn rechtenstudie in Leiden, Nederland in 1963, partner in het advocatenkantoor van zijn vader welke in 1937 was begonnen. Zijn keus om rechten te studeren en advocaat te worden kwam door zijn vader die hij als rolmodel zag. De drijfveer van zijn vader om zich dienstbaar te maken aan het algemeen belang was de reden dat hij na zijn pensionering in het jaar 2000 het FHR Lim A Po Instituut voor Hoger Onderwijs stichtte. Mr. Lim A Po is van dit instituut de directeur. Mr. Lim A Po verliet op zijn 40ste de advocatuur. Hij was verder docent op de Rechtschool en de Universiteit van Suriname. Ook was hij voorzitter van de bemiddelingsraad en lid van de grondwetcommissie en grenscommissie. Van 2006 tot 2010 heeft hij gefungeerd als agent van Suriname in de arbitrage van het maritieme geschil met Guyana en bij het Inter Amerikaanse Hof voor Mensenrechten.

Hugo Fernandes Mendes is al ruim 30 jaar wetenschappelijk publicist op het terrein van het constitutioneel recht van Suriname. Hij publiceert zeer regelmatig in het Surinaams Juristenblad en het Nederlands Juristenblad. Dit doet hij niet alleen voor juristen maar ook voor het groter publiek. Verder geeft hij vaker zijn visie over staatsrechtelijke kwesties via Starnieuws en de verschillende dagbladen in Suriname. Ook in radio en televisie interviews is hij geen onbekende. In juni 2023 heeft hij het eerste handboek Constitutioneel recht Suriname gepubliceerd. De laatste jaren heeft hij bijzondere aandacht besteed aan het constitutioneel hof, de grondwet en het kiesstelsel in Suriname. Hij wordt regelmatig door politieke partijen en leden van de regering gevraagd voor advies. Hij is ook samen met de heer Ramlal en mevrouw Ferrier op verzoek van de Surinaamse regering betrokken geweest bij de opzet van een organisatie voor diaspora in Nederland. Van 1975 tot 1980 heeft hij gefungeerd als officier bij de Surinaamse Krijgsmacht, compagniecommandant. Hij vervult sinds de afgelopen 14 jaren verschillende nevenfuncties als lid van verschillende raden in zowel Nederland als Suriname. Hugo Fernandes Mendes is ook bestuurslid van de Stichting Vrienden voor het Surinaams Recht, van het Centrum voor Democratie en Rechtspraak (CDR) in Suriname en de zusterstichting van CDR in Nederland te weten de Stichting Juridische Samenwerking  Nederland Suriname (SJSNS). Hij is ook contact wetenschapper van het Surinaams Juristenblad.

De president met de gedecoreerde mr. H. Lim A Po

Jan de Boer is in 1978 gepromoveerd tot doctor in de rechten aan de Vrije Universiteit. Hij is vanaf 2005 tot heden belast met het ontwerpen van het nieuw Burgerlijk Wetboek van Suriname. De Boer heeft ook als docent gefungeerd bij cursussen ten behoeve van Surinaamse rechters en rechters in opleiding in Suriname. Bij het bezoek van Surinaamse rechters aan Curaçao in het kader van diverse cursussen was De Boer degene die de Surinaamse rechters opving en in zijn persoonlijke voertuig vervoerde naar en van de cursus locatie. Thans is hij ook lid van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten en lid plaatsvervanger van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van  Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Estatius en Saba. Hij is eerder lid geweest van het Gemeenschappelijk Hof van 1998 tot 2018. De Boer heeft talloze artikelen over het recht geschreven voor onder andere Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Nederlands Juristenblad, WPRN en het Tijdschrift voor Antilliaans Recht-Justicia. Hiermee houdt hij zich heden ten dage nog steeds bezig.

Letitia Thijm is op 10 september 1975 in dienst getreden als kantoorassistente bij het Hof van Justitie na het MULO-A diploma te hebben behaald. Vervolgens heeft zij vanaf oktober 1975 waargenomen in de functie van griffier van de rechter-commissaris totdat zij vanwege de inmiddels (langer dan 21 jaar) verworven kennis,  benoemd werd in die functie op 1 februari 1997. Op 21 december 2002 heeft zij een oorkonde ontvangen wegens 25 jaar trouwe dienst. Zij heeft tijdens haar loopbaan deelgenomen aan een aantal van meer dan 20 cursussen bij de stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland. Als griffier van de rechter-commissaris was zij dagelijks langer dan 10 tot 12 uur op kantoor vanwege haar liefde en betrokkenheid bij het werk. Zij was meestal de eerste persoon op kantoor en vertrok altijd als laatste persoon, en wel als het al avond was. Mevrouw Thijm was de griffier die zitting had in tal van rogatoire commissies en onderhield alle contacten met de buitenlandse gerechten hierover. Zij heeft ook in vele gerechtelijke vooronderzoeken aangezeten als griffier. Met haar bijzondere werklust en haar passie voor het werk, heeft zij langer dan 43 jaar gediend bij het kabinet van de rechter-commissaris. Per 1 januari 2019 is zij gepensioneerd.

De rechters mr. Sewratan, mr. Lachitjaran en mr. Charan bij de overhandiging van de onderscheidingen die zij namens de gedecoreerden mr. dr. J. de Boer en mr. S. Gangaram Panday in ontvangst hadden genomen

Shardapersad Gangaram Panday is in 1959 begonnen als ambtenaar bij de reclasseringsdienst van het Ministerie van Justitie. Na zijn afronding aan de Surinaamse Rechtsschool in 1961 heeft hij Rechten en Notarieel Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Direct hierna heeft hij van 1966 tot 1969 gewerkt als advocaat en kandidaat-notaris te Paramaribo. Hij heeft tot 1977 gewerkt als notaris te Paramaribo met een bijkantoor in het district Nickerie. Vanaf 1975 is Gangaram Panday plaatsvervangend lid geweest bij het Hof van Justitie en in 1977 werd hij aangesteld als lid van het Hof tot 2004. Van 1983 tot 2003 heeft hij gefungeerd als voorzitter van het medisch tuchtcollege. Gangaram Panday is voorzitter van de commissie Burgerlijk Wetboek geweest van 2005 tot 2009, waarbij hij ook lezingen heeft verzorgd aan diverse juridische beroepsgroepen over het ontwerp. Verder heeft hij in die periode ook gefungeerd als adviseur van de minister van Justitie en Politie. Hij is commissie voorzitter van de Raio opleiding geweest. In zijn functie van rechter heeft ook gediend als begeleider van rechters in opleiding en heeft hierdoor vele rechters helpen vormen.  Hij is jaren docent geweest aan de Juridische faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Gangaram Panday heeft meerdere publicaties op zijn naam waaronder in het Surinaams Juristenblad waarvan hij tevens redactielid is. In binnen- als buitenland heeft hij diverse cursussen en lezingen verzorgd. Hij heeft ook meerdere bestuursfuncties vervuld bij verschillende organisaties in Suriname en is tevens  lid van verschillende stichtingen alsook sportverenigingen.

Lodewijk Valk is  advocaat-generaal bij de Hoge Raad (civiel recht). Hij heeft  een carrière van twintig jaar als rechter en hij heeft  buitengewone prestaties geleverd op het gebied van het Surinaamse recht. Hij is sedert 2004 betrokken bij de ontwikkeling van het Surinaams rechtssysteem door zijn juridische expertise te delen met Surinaamse professionals door zijn toewijding aan het verzorgen van cursussen aan jonge Surinaamse juristen. Daarnaast vervult hij de rol van contactwetenschapper bij het Surinaams Juristenblad, waar hij niet alleen zijn expertise deelt, maar ook aandacht vraagt voor de positie van Surinaamse collega’s. Als lid van het comité van aanbeveling van de Stichting Vrienden van het Surinaamse recht en adviseur bij het Surinaams Juristenblad heeft mr. Valk actief bijgedragen aan de bevordering van het Surinaamse recht. Zijn inspanningen gaan verder dan zijn professionele rol, zoals blijkt uit zijn betrokkenheid bij het werkbezoek van de president en procureur-generaal van de Hoge Raad aan het Surinaamse Hof van Justitie in 2022. Velen van onze Surinaamse rechters, hebben de mogelijkheid gehad om te kunnen leren van de deskundigheid van mr. Valk. In december 2022 is het hof van justitie begonnen met een raio opleiding civiel. Mr. Valk is vanaf het begin tot heden van deze opleiding erg betrokken geweest daarbij. Samen met de Surinaamse rechter Robert Praag heeft hij het boek “Hoofdstukken Surinaams Vermogensrecht” geschreven.

Autar, De Boer en Thijm werden benoemd tot Officier in de Ereorde van de Palm. Fernandes Mendes, Rueb en Valk werden benoemd tot Commandeur in de Ereorde van de Palm. De Miranda, Gangaram Panday, Hermelijn, en Jadnanansing werden benoemd tot Groot Officier in de Ereorde van de Palm. Lim A Po kreeg de onderscheiding van Drager van het Grootlint in de Ereorde van de Palm.


 

Congres ter gelegenheid van 155 jaar rechtspraak in Suriname

“Rechtspraak Toen, Nu en de Toekomst”

6 mei 2024

In verband met het 155-jarig bestaan van de rechtspraak in Suriname, organiseert de rechterlijke macht op 6 mei 2024 een congres. Met dit congres hoopt het Hof van Justitie inzicht te krijgen in het functioneren van de rechtspraak en stappen te zetten om het instituut dichter bij de samenleving te brengen. Het gaat dus primair om een moment van zelfreflectie en introspectie voor het instituut.

Het congres is historisch vanwege het feit dat het de eerste keer is in de geschiedenis van Suriname dat de rechterlijke macht een evenement organiseert, om de gemeenschap de gelegenheid te bieden om opbouwende feedback te geven. Om deze reden heeft het Hof van Justitie vertegenwoordigers en besturen van de belangrijke actoren in de samenleving ook uitgenodigd. Zo nemen aan het congres onder andere deel de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Vereniging van Economisten in Suriname (VES), de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SJV), de vakbeweging, de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA), de Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEK), de Surinaamse Juristen Vereniging (SVJ), vertegenwoordigers van de wetgevende-, en uitvoerende macht, het notariaat, de deurwaarderij en de staande- en zittende magistratuur. Bijzonder is ook dat diverse buitenlandse instituten en autoriteiten participeren aan dit heugelijk feit, waaronder vertegenwoordigers van de rechterlijke macht van het Koninkrijk der Nederlanden, de Carribean Court of Justice, the Carribean Association Of Judicial Officers, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Stichting Vrienden van het Surinaams Recht en leden van het Korps Diplomatiek geaccrediteerd in de Republiek Suriname.

Gelet op het feit dat het Hof dit congres organiseert om van de samenleving te vernemen wat de verbeterpunten zijn en om de transparantie te waarborgen, is er een livestream beschikbaar. U bent van harte uitgenodigd om de livestream te volgen via https://www.youtube.com/watch?v=a0svwrqfvRg

Het programma van het congres bestaat uit 4 blokken, waarbij per blok inleidingen worden verzorgd en discussies worden gevoerd  over de volgende onderwerpen:

Blok 1: Waarde van de rechtspraak in de samenleving; voorwaarden voor bouwen aan een rechtstaat.

Blok 2: Rechtspraak in beweging.

Blok 3: Vertrouwen in de rechtspraak; rechtspraak en vertrouwenscrisis.

Blok 4: De rechter van de toekomst.

Tot slot heeft het Hof, mede vanwege de brede maatschappelijke participatie, het volste vertrouwen dat het congres de beoogde vruchten zal opleveren.


 

155 jaar Rechtspraak in Suriname

30 april 2024

In mei 2024 viert de Rechtspraak Suriname het bestaan van 155 jaar Rechtspraak in Suriname. In dat kader zijn er enkele activiteiten gepland in de periode van 2-11 mei 2024. Het doel van deze activiteiten is om de samenleving breed te informeren over de rechtspraak. De week zal een combinatie worden met activiteiten voor de jeugd maar ook voor volwassenen.

 De activiteiten die gepland staan voor de periode 2-11 mei 2024 zijn:

  1. Een essaywedstrijd onder studenten van de middelbare scholen in Suriname
  2. Een kunstexpositie voor studenten van de verschillende kunstacademies in Suriname
  3. Gastlessen op de Sint Paulus- en de Sint Louiseschool
  4. Praat Juridisch met Mij
  5. Decoraties door de President van de Republiek Suriname
  6. Een congres
  7. Masterclasses verzorgd door docenten en hoogleraren uit Suriname aan praktijkjuristen
  8. Teambuildingsactiviteit voor personeelsleden
  9. Een jubileumboek ‘155 jaar Rechtspraak in Suriname’.

Ad 1 Essaywedstrijd

Voor de essaywedstrijd zijn de studenten van de verschillende middelbare scholen in Suriname in de gelegenheid gesteld om een essay te schrijven waarbij elke school het beste essay mocht opsturen om deel te nemen aan de wedstrijd. De studenten met de beste essays zullen tijdens de feestweek worden bekendgemaakt en zullen elk ook een prijs ontvangen. Er is voor deze activiteit een jury bestaande uit drie leden samengesteld die ervaring heeft op het gebied van schrijven, Nederlands, recht en andere relevante gebieden.

Ad 2 Kunstexpositie

Bij de kunstexpositie worden studenten van de kunstacademies Nola Hatterman Instituut, Academie voor Hoger Kunst- en Cultuuronderwijs en het Instituut voor de Opleiding van Leraren in de gelegenheid gesteld om op een creatieve manier het recht te verbeelden. De kunstwerken zullen tijdens het congres worden tentoongesteld en zullen vervolgens nog de hele maand mei in de gerechtsgebouwen bewonderd kunnen worden.

Ad 3 Gastlessen

Rechters bij het Hof van Justitie zullen gastlessen verzorgen op de Louise- en de Paulusschool om de leerlingen nader te informeren over de taken en de rol van de rechtspraak. Er is voor deze twee scholen gekozen omdat zij dichtbij het gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat zijn. Het is de bedoeling dat de gastlessen ook na de feestweek zullen worden voortgezet op andere scholen.

Ad 4 Praat juridisch met me

Studenten van de studierichting Rechten aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname zullen in enkele videoproducties de rechtspraak belichten in het programma “Praat Juridisch met Mij”. Hiervoor zullen interviews worden afgenomen van vooraanstaande functionarissen binnen onze maatschappij. Dit programma zal op sociale media worden gepubliceerd zodat alle delen van onze samenleving daarvan kennis kunnen nemen en vooral wat eruit kunnen leren.

Ad 5 Decoraties

Belangrijke personen waaronder lang gediende functionarissen en vrienden van de rechtspraak in Nederland die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de Rechtspraak in Suriname zullen door middel van voordracht worden gedecoreerd door de President van de Republiek Suriname.

Ad 6 Congres

Het hoogtepunt van de feestweek is op 6 mei 2024. Het Hof van Justitie zal gastheer zijn van een internationaal congres met als hoofdthema “Rechtspraak Toen, Nu en de Toekomst”. Inleiders uit Suriname en het buitenland zullen vanuit hun expertise hun licht schijnen over de sub thema’s die aansluiten op het hoofdthema. Verschillende groeperingen zullen een podium krijgen om bij te dragen aan paneldiscussies.

Ad 7 Masterclasses

Op 7 en 8 mei zijn juristen in de gelegenheid om masterclasses over verschillende thema’s bij te wonen. De aanmeldingen hiervoor geschieden via het CDR (Centrum voor Democratie en Ontwikkeling). Hoogleraren/docenten aan de Anton de Kom Universiteit in Suriname zullen hierbij een belangrijke rol vervullen.

Ad 8 Teambuilding

Op 11 mei 2024 zal de feestweek worden afgesloten met een teambuildingsactiviteit voor het personeel van onze gerechten. Het personeelsfeestje is belangrijk om de verbinding en saamhorigheid onder de medewerkers te bevorderen om zodoende de organisatie te versterken.

Ad 9 Jubileumboek

Er zal een jubileum boek worden uitgebracht over markante momenten in de rechtspraak.

Meer informatie en updates omtrent de eerder genoemde activiteiten zullen nader worden doorgegeven. Hiervoor kunt u onze website www.rechtpraak.sr blijven volgen.


 

Beëdiging advocaten mr. I. Dorinnie, mr. C. Pinas, mr. T. Simison, mr. P. Chen en mr. V. Phieram-Bechan bij het Hof van Justitie

17 april 2024

Op 12 april 2024 heeft de president van het Hof van Justitie vijf advocaten beëdigd tot advocaat bij het Hof van Justitie. De advocaten mr. I. Dorinnie, mr. C. Pinas, mr. T. Simison, mr. P. Chen en mr. V. Phieram-Bechan zijn beëdigd. Mr. Chen was reeds beëdigd tot advocaat in 2013, maar vanwege een korte onderbreking na haar aanstelling als ambassadeur van Suriname in China is zij opnieuw beëindigd.

De president van het Hof, mr. I. Rasoelbaks wees in zijn speech op het nakomen van afspraken met cliënten. Hij gaf te kennen dat ook rechters hun uiterste best doen om afspraken met justitiabelen en advocaten na te komen. ‘Maak in ieder geval nimmer de afspraak dat u de zaak voor uw cliënt zal winnen bij het gerecht, er zal wantrouwen jegens u ontstaan indien u dat niet waarmaakt.’ hield hij de beëdigden voor.

Van links naar rechts: mr. V. Phieram-Bechan, mr. P. Chen, mr. T. Simison, mr. C. Pinas en mr. I. Dorinnie

De procureur-generaal, mr. G. Paragsingh bracht in haar toespraak naar voren dat het beroep van advocaat een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt en dat respect voor alle betrokkenen binnen de rechtspleging een van de hoekstenen is. ‘Laten wij vandaag de verplichting vernieuwen om het beroep van advocaat met trots, integriteit en respect uit te oefenen. Moge jullie gezamenlijke inspanningen bijdragen aan een rechtssysteem dat eerlijk, toegankelijk en respectvol is voor iedereen die ermee te maken heeft,’ gaf zij de beëdigden mee.

De deken van Surinaamse Orde van Advocaten, mr. E. Fraenk, zei in haar spreekbeurt dat partijdigheid en partijbelang geen plaats hebben in de waarheidsvinding en in de authenticiteit van documentatie, maar wel een plaats in processtukken, een plaats in een pleidooi en een plaats in motivatie. ‘Soms zijn feiten en bewijzen, aan de zijde van het gelijk van wat de cliënt jou voorhoudt. Soms niet. De advocaat kan daar geen kunstenaar of digitaal vormgever in zijn. De advocaat kan adviseren over selectie, presentatie en een processtrategie,’ bracht zij naar voren.

De advocaten deden hierna allen een dankwoord. Zij vertelden over hun loopbaan die heeft geleid tot de beëdiging en brachten een bijzondere woord van dank uit aan hun patronen en familie voor de continue ondersteuning.

Toespraak President HvJ

Toespraak PG

Toespraak SOvA

Dankwoord I. Dorinnie

Dankwoord C. Pinas

Dankwoord T. Simison

Dankwoord P. Chen

Dankwoord V. Phieram-Bechan


 

Installatiezitting mr. M. Mettendaf

28 maart 2024

Gepensioneerde rechter mr. M. Mettendaf is op 27 maart 2024 wederom geïnstalleerd, thans tot lid-plaatsvervanger van het Hof van Justitie nadat zij op 19 maart 2024 is beëdigd door President C. Santhoki.

De president van het Hof van justitie, mr. I. Rasoelbaks, gaf in zijn toespraak te kennen dat het Hof is ingenomen met het besluit van collega Mettendaf om haar krachten te blijven geven aan de zittende magistratuur. Zij zal de zittingen in de districten Marowijne en Brokopondo blijven voorzitten zoals reeds begonnen voor haar pensioen. ‘Met uw herbenoeming zal het Hof eveneens een beroep doen op uw ruime ervaring in de strafsector, teneinde planmatig de nodige verbeteringen aan te kunnen brengen,’ sprak hij de pas geïnstalleerde toe.

Links mr. M. Mettendaf, naast haar collega mr. D. Sewratan

De procureur-generaal, mr. G. Paragsingh, benadrukte in haar speech de rol van de rechter in de samenleving en de bijbehorende principes. ‘Mr. Mettendaf heeft zich onderscheiden door haar toewijding aan deze principes en haar voortreffelijke juridische kennis. Haar reputatie voor rechtvaardigheid en integriteit is een baken van vertrouwen voor ons allemaal. Als jeugdrechter had zij oor en oog voor de situatie van het Surinaams kind in problemen. Haar uiteindelijk doel was om recidive onder jeugdige verdachten te voorkomen,’ gaf zij de aanwezigen mee.

De aanwezigen in de zittingszaal van het Hof van Justitie tijdens de installatiezitting

De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, mr. E. Fraenk, gaf in haar toespraak aan dat mr. Mettendaf er ook voor had kunnen kiezen om met een boek in een hangmat te gaan liggen. ‘Maar in plaats daarvan kiest u ervoor zich actief te blijven inzetten voor land en volk en uw taken en verantwoordelijkheden als rechter voort te zetten. Dit besluit verdient ons respect,’ gaf zij te kennen.

Rechter Mettendaf bracht een woord van dank uit aan het Hof van Justitie voor het vertrouwen in haar gesteld, de Schepper die haar genadig is en haar hiertoe in staat stelt en ook haar kinderen en familie voor hun begrip en ondersteuning. ‘De dag van de eerste strafzitting in oktober 2009 aan de Fred Derbystraat herinner ik mij nog als de dag van gister. Het was mijn beurt om op de deur te kloppen in afwachting van de stem van de deurwaarder als teken dat ik de zaal mocht betreden. De tijd vliegt, we leven nu 14 jaren verder en mocht ik op 1 februari 2024 met pensioen gaan. Toen aan mij werd gevraagd om na het pensioen verder te werken, hoefde ik niet lang na te denken, omdat ik ambtshalve bekend ben met de druk die er staat op de ketel van het Hof,’ gaf zij aan.

Toespraak president HVJ

Toespraak PG

Toespraak SOvA

Dankwoord mr. M. Mettendaf


 

President Hof van Justitie ontvangt vierde SRiSbundel

6 maart 2024

De president van het Hof van Justitie van Suriname heeft op maandag 4 maart 2024 de vierde SRiSbundel strafrechtelijke wet- en regelgeving, in ontvangst genomen uit handen van de voorzitter voor de Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS), mr. Gerold Sewcharan. De voorzitter werd vergezeld door de directeur, mr. R. Wittenberg.

De SRiSbundel heeft als doel bij te dragen aan de algemene kennis over de strafrechtelijke wet- en regelgeving en deze voor iedere burger gemakkelijk toegankelijk te maken.

De President van het Hof van Justitie, mr. I. Rasoelbaks en de Voorzitter van de Stichting voor de Rechtsorde in Suriname, mr. G. Sewcharan tijdens de overhandiging

In deze wettenbundel zijn evenals in de vorige de wetswijzigingen verwerkt en de memories van toelichting opgenomen waarbij de wetten zijn voorzien van zogenoemde margewoorden om het zoeken naar specifieke wetsartikelen te vergemakkelijken.

De bundel bevat regelgeving waarmee iedere burger te maken kan krijgen en is voor zowel de private als de publieke sector geschikt. Het is tevens bedoeld voor rechtenstudenten en –docenten en praktijkjuristen (rechters, vervolgingsambtenaren, griffiers, parketsecretarissen en advocaten), maar ook politieambtenaren en hulpofficieren van justitie kunnen vanwege hun taakstelling deze bundel goed gebruiken, aldus de voorzitter.

De president van het Hof van Justitie, mr. I. Rasoelbaks, prees de stichting voor deze belangrijke ontsluiting van strafrecht wetten en dankte de voorzitter voor zijn niet-aflatende inzet om een bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid van de wettenmassa op een voor de praktijk overzichtelijke manier.


 

Installatiezitting Advocaat-Generaal mr. A. Niamat-Narsing

25 januari 2024

Tijdens de buitengewone openbare zitting op 24 januari 2024 is mr. A. Niamat-Narsing geïnstalleerd tot advocaat-generaal bij het Hof van Justitie. Tijdens de toespraken zijn de felicitaties gericht aan de nieuwe AG en haar familie, het Openbaar Ministerie in het bijzonder, maar ook aan de totale samenleving.

Mr. Niamat is sinds 1995 werkzaam op het parket van de procureur-generaal. Zij is begonnen als parketsecretaris vervolgens is zij doorgegroeid tot officier en daarna hoofdofficier van Justitie met speciale aandacht voor het jeugdstrafrecht.

De geïnstalleerde Advocaat-Generaal, mr. A. Niamat-Narsing

De president van het Hof, mr. I. Rasoelbaks, heeft tijdens zijn toespraak gewezen op de nieuwe ontwikkelingen die de komende jaren zullen plaatsvinden voor het OM. Volgens hem zorgen deze ontwikkelingen voor garantie van goede vervolgingswerk. ‘Het legitimeert en bevestigt bovendien het gezag en vertrouwen van de rechterlijke macht in die samenleving, bestaande uit de zittende en de staande magistratuur,’ gaf hij tot slot aan.

De nieuwe AG (tweede vanuit links) tijdens haar toespraak. Naast haar de procureur-generaal, mr. G. Paragsingh en de leden van de kamer mr. C. Valstein-Montnor, mr. I. Rasoelbaks en mr. D. Sewratan

De procureur-generaal, mr. G. Paragsingh, weergaf in haar toespraak de loopbaan van de geïnstalleerde AG. Verder prees zij de AG voor haar professionaliteit bij het uitvoeren van haar werkzaamheden, haar menselijkheid, gepaste strengheid en collegialiteit. ‘En laten we niet vergeten de nodige humor die zij met zich meebrengt. In een wereld waar soms de zwaarte van de zaken ons kan overweldigen, is haar vermogen om lichtheid te brengen en een glimlach op ons gezicht te toveren, een ware zegen,’ deelde zij de aanwezigen mee doelende op het karakter van de AG.

De president van het Hof, mr. I. Rasoelbaks, brengt de felicitaties over aan de nieuwe AG

De vertegenwoordiger van de Surinaamse Orde van Advocaten legde tijdens haar toespraak de nadruk op de maatschappelijke bijdrage die de AG zou kunnen leveren in de samenleving. ‘Het pijnigt mij, als mens, als jurist en als vrouw, om steeds vaker over weerloze vrouwen als slachtoffer van gruweldaden, te moeten horen. Ik hoop dat wij niet alleen kunnen onderkennen, dat de problemen in dit kader immens zijn en een onderliggende maatschappelijk dimensie hebben, maar dat er ook onmiddellijk, doortastend en beleidsmatig handelen vereist is, voor bescherming van de Surinaamse vrouw, en zien uit naar uw bijdrage hierin,’ hield zij de AG voor.

De geïnstalleerde AG benadrukte dat de installatie voor haar een bekroning betekent van haar doorzettingsvermogen als vervolgingsambtenaar. Verder gaf zij aan dat de functie van vervolgingsambtenaar veelomvattend en uitdagend is en tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. ‘Je moet rekening houden met verschillende belangen. Bij het nemen van beslissingen moet je bedachtzaam en onpartijdig zijn. Niet altijd wordt een besluit je in dank afgenomen. Het blijft voorts een uitdaging om met kritiek te kunnen omgaan. Als AG zal ik het vervolgingswerk onbevreesd blijven voortzetten en mijn volledige bijdrage leveren bij de uitvoering van het beleid binnen de organisatie,’ sprak zij tot de aanwezigen.

Toespraak president HvJ

Toespraak PG

Toespraak SOvA

Toespraak AG