ADEK studenten lopen stage op Hof van Justitie en Kanton

In de maand maart 2019, hebben een aantal eerstejaars studenten van de Masters opleiding Surinaams Recht binnen het kader van het vak “Verdieping Burgerlijk Procesrecht”, een korte inkijkstage mogen lopen op de Griffie van het Hof van Justitie en de Griffie van het Kantongerecht Civiele Zaken. Deze inkijkstage was bedoeld om de studenten inzicht te verschaffen in de praktijk van het burgerlijk procesrecht. De studenten hebben steeds in groepen van 3, elk 4 dagen meegelopen op verschillende afdelingen, waaronder de afdeling legalisatie, de administratie van civiele- en ambtenarenzaken, de afdeling extrajudicieel, de zittingsrollen afdeling en op de afdeling algemene registratie. Ook zijn de studenten in de gelegenheid geweest om een zitting bij te wonen. Door deze stage hebben zij nuttige praktische inzichten opgedaan, waardoor zij nu een beeld hebben van de praktijk van het burgerlijk procesrecht. Zowel de studenten als de griffie medewerkers hebben deze stage periode als aangenaam en leerrijk ervaren, dit vanwege de wederzijdse uitwisseling van inzichten, kennis en ervaringen.

Samen in de zittingszaal van het Kantongerecht Civiele Zaken

Inzage in de werkzaamheden van  de administratie civiele- en ambtenarenzaken van het Hof van Justitie


 

Medewerkers Hof van Justitie en de Kantongerechten getraind in EHBO

Op woensdag 3 april 2019 vond in een van de zittingszalen van het Kantongerecht Civiele Zaken aan de Grote Combéweg, de uitreiking plaats van certificaten aan de deelnemers van een EHBO cursus. Deze cursus werd verzorgd door het bedrijf Medical Airservices, en was speciaal bestemd voor medewerkers van de Griffie van het Hof van Justitie en de Kantongerechten. De waarnemend President van het Hof van Justitie, Mr. Iwan Rasoelbaks, reikte de certificaten uit aan de deelnemers.

In totaal hebben 22 medewerkers gedurende een 4 uur durende training, onderricht verkregen in oa. reanimatie technieken, waarbij tevens inzicht is verschaft in het functioneren van het lichaam en de vitale organen. Het is immers altijd mogelijk dat iemand op de werkvloer onwel wordt of dat er zich een ongelukje voordoet. Hoewel dit uiteraard afgeklopt wordt, zijn de medewerkers na het afronden van deze EHBO cursus, in staat om in zulke gevallen elementaire bijstand te verlenen.

De medewerkers hebben de training allen zonder uitzondering, als heel interessant en leerrijk ervaren. “Natuurlijk hopen we dat de opgedane kennis nooit toegepast zal hoeven worden, maar als dat onverhoopt wel het geval mocht zijn, dan zijn we ready!”

Een deel van de cursisten tezamen met de wnd. President van het Hof en de EHBO instructeur