Medewerkers Hof van Justitie en de Kantongerechten getraind in EHBO

Op woensdag 3 april 2019 vond in een van de zittingszalen van het Kantongerecht Civiele Zaken aan de Grote Combéweg, de uitreiking plaats van certificaten aan de deelnemers van een EHBO cursus. Deze cursus werd verzorgd door het bedrijf Medical Airservices, en was speciaal bestemd voor medewerkers van de Griffie van het Hof van Justitie en de Kantongerechten. De waarnemend President van het Hof van Justitie, Mr. Iwan Rasoelbaks, reikte de certificaten uit aan de deelnemers.

In totaal hebben 22 medewerkers gedurende een 4 uur durende training, onderricht verkregen in oa. reanimatie technieken, waarbij tevens inzicht is verschaft in het functioneren van het lichaam en de vitale organen. Het is immers altijd mogelijk dat iemand op de werkvloer onwel wordt of dat er zich een ongelukje voordoet. Hoewel dit uiteraard afgeklopt wordt, zijn de medewerkers na het afronden van deze EHBO cursus, in staat om in zulke gevallen elementaire bijstand te verlenen.

De medewerkers hebben de training allen zonder uitzondering, als heel interessant en leerrijk ervaren. “Natuurlijk hopen we dat de opgedane kennis nooit toegepast zal hoeven worden, maar als dat onverhoopt wel het geval mocht zijn, dan zijn we ready!”

Een deel van de cursisten tezamen met de wnd. President van het Hof en de EHBO instructeur