Vier notarissen beëdigd door het Hof van Justitie

Op vrijdag 26 juni 2020 werden Karishma Seetal, Keshavam Bishoen, Dave Calor en Shyamal Bishoen, door het Hof van Justitie beëdigd tot beroepsnotaris in geheel Suriname. De plechtigheden vonden vanwege de Covid-19 situatie, plaats met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen.

Waarnemend Hof president Iwan Rasoelbaks hield de pas beëdigde notarissen voor om de regelementen en besluiten op het notarisambt nauwgezet op te volgen en hun beroep zo eerlijk en oprecht mogelijk uit te oefenen. Rasoelbaks wenste hen daarbij veel sterke en wijsheid toe, en gaf aan dat het Hof bereid is hen – waar nodig en mogelijk – daarbij te ondersteunen.

Procureur-Generaal Roy Baidjnath Panday riep de nieuw beëdigde notarissen in zijn toespraak op om het bestuur van de vereniging van notarissen en kandidaat-notarissen te ondersteunen bij het vele werk, waaronder het ontwikkelen van de door de wet vereiste klachtenregeling voor het notariaat. Baidjnath Panday hield de aanwezigen voor dat uit klachten vanuit de gemeenschap, is gebleken dat notarissen meermalen ernstig zijn tekortgeschoten in hun taak. Als voorbeeld haalde hij aan het onvoldoende rechercheren (onderzoeken) van persoonsgegevens bij het tot stand brengen van akten, en het feit dat er soms pas na jaren melding wordt gedaan van verleden testamenten. Ook zijn er gevallen bekend waarbij akten op ondeugdelijke wijze worden geadministreerd en gearchiveerd. Baidjnath Panday attendeerde de vier nieuwe notarissen erop dat dit soort nalatigheden ernstige rechtsgevolgen kunnen hebben, waarvoor notarissen niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld, maar ook strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

In haar felicitatieboodschap adviseerde Anneke Chin A Lin, secretaris van het bestuur van de vereniging van notarissen en kandidaat-notarissen, haar pas beëdigde collegae om het ambt van notaris met integriteit en zorgvuldigheid te vervullen, en geld niet hun drijfveer te doen zijn. Chin A Lin erkende dat er inderdaad een dringende noodzaak bestaat om hervormingen binnen de beroepsgroep door te voeren, en stelde dat daarbij de hand vooral in eigen boezem moet worden gestoken. Zij deed een beroep op het pas beëdigde viertal om zich in te zetten en het beste van zichzelf te geven bij de uitoefening van hun ambt.

Toespraak wnd. president d.d. 26 juni 2020

De beeidiging: vlnr mr. K. Seetal, mr. K. Bishoen, mr. D. Calor en mr. S. Bishoen