Actie van de Vereniging van Griffiers bij de Rechterlijke Macht en de Bond van Griffiepersoneel

De Vereniging van Griffiers bij de Rechterlijke Macht en de Bond van Griffiepersoneel zijn over hun respectieve wensenpakketten in onderhandeling met de Staat (het Ministerie van Justitie en Politie). Beide bonden hebben met ingang van maandag 14 november 2022 het werk neergelegd.

De President van het Hof van Justitie heeft de Minister van Justitie en Politie en zijn team en de bonden uitgenodigd voor een onderhoud waarbij hij hen het voorstel heeft gedaan om uit het Hof een commissie van goede diensten in te stellen, die als bemiddelaar met de bonden en de Staat overleg kan voeren teneinde uit de impasse te geraken en te komen tot een voor nu aanvaardbare rechtspositieregeling. De commissie van goede diensten die is voorgesteld zal bestaan uit twee leden van het Hof, die tevens belast zijn met de interne personele aangelegenheden van de rechterlijke organisatie, en de directeur bedrijfsvoering van het Hof.

Dit bemiddelingsvoorstel is door de President van het Hof aan de Staat en de bonden gedaan tijdens een bespreking in de late middag van 14 november 2022. Hierbij heeft hij hen op het hart gedrukt om het pad van overleg niet te verlaten en een beroep gedaan op de bonden om – indien gekozen wordt voor de bemiddeling – de acties dan op te heffen, zodat de commissie in alle rust kan werken aan een oplossing en tegelijkertijd de schade voor de rechtspraak en de rechtszoekenden tot een minimum beperkt kan blijven.

Intussen heeft de Vereniging van griffiers per brief aan de President van het Hof kenbaar gemaakt akkoord te gaan met het voorstel tot de instelling van de commissie van goede diensten. Van de Bond van Griffiepersoneel moet nog vernomen worden of die akkoord gaat met de bemiddeling.

Tot het moment waarbij de commissie van goede diensten zal aanvangen met de bemiddeling, heeft het Hof voorzieningen getroffen met de inzet van leidinggevende griffiers en schrijfjuristen om spoedzaken normale voortgang te doen hebben. Zo vinden spoedkortgedingzaken normaal voortgang, evenals spoed familiezaken. Bij de rechter-commissaris vinden verzoeken van verdachten en bewaringen normaal voortgang, evenals hoger beroepen daarvan. Enkele strafzittingen zijn kort uitgesteld.

 

Paramaribo, 15 november 2022

Communicatie Unit Hof van Justitie