ADEK studenten lopen stage op Hof van Justitie en Kanton

In de maand maart 2019, hebben een aantal eerstejaars studenten van de Masters opleiding Surinaams Recht binnen het kader van het vak “Verdieping Burgerlijk Procesrecht”, een korte inkijkstage mogen lopen op de Griffie van het Hof van Justitie en de Griffie van het Kantongerecht Civiele Zaken. Deze inkijkstage was bedoeld om de studenten inzicht te verschaffen in de praktijk van het burgerlijk procesrecht. De studenten hebben steeds in groepen van 3, elk 4 dagen meegelopen op verschillende afdelingen, waaronder de afdeling legalisatie, de administratie van civiele- en ambtenarenzaken, de afdeling extrajudicieel, de zittingsrollen afdeling en op de afdeling algemene registratie. Ook zijn de studenten in de gelegenheid geweest om een zitting bij te wonen. Door deze stage hebben zij nuttige praktische inzichten opgedaan, waardoor zij nu een beeld hebben van de praktijk van het burgerlijk procesrecht. Zowel de studenten als de griffie medewerkers hebben deze stage periode als aangenaam en leerrijk ervaren, dit vanwege de wederzijdse uitwisseling van inzichten, kennis en ervaringen.

Samen in de zittingszaal van het Kantongerecht Civiele Zaken

Inzage in de werkzaamheden van de administratie civiele- en ambtenarenzaken van het Hof van Justitie