Beëdiging advocaten bij het Hof van Justitie

19 juli 2023

Tijdens een buitengewone openbare zitting op 19 juli 2023 zijn mr. R. Isselt-Agard, mr. J. van der Gugten, mr. F. Khelawan-Blokland, en mr. N. Marsio-Gangaram beëdigd tot advocaat bij het Hof van Justitie.

V.l.n.r. mr. N. Marsio-Gangaram, mr. F. Khelawan-Blokland, mr. J. van der Gugten en mr. R. Isselt-Agard

De president van het Hof van Justitie, mr. I. Rasoelbaks, heeft de beëdigde advocaten gewezen op de cruciale rol die zij zullen vervullen bij de uitoefening van dit beroep. Hij verwees ook naar enkele wettelijke regelingen die in proces zijn voor goedkeuring door de wetgever. Deze wettelijke regelingen moeten zorgen voor een goede beleving van de rechtstaat en een goede rechtsbescherming van de burgers. ‘Informeer uw cliënt over elke stap die u in zijn/haar belang zal zetten en hoeveel die stap zal kosten, het liefst schriftelijk, zo voorkomt u miscommunicatie en mogelijk een tuchtzaak,’ hield hij de vier nieuwe advocaten voor.

De pas beëdigden op de voorgrond, op de achtergrond patronen, familie en vrienden

Mr. Agard bracht tijdens haar speech naar voren dat de dringende behoefte naar kwalitatieve juridische bijstand haar interesse heeft gewekt voor toetreding tot de advocatuur. ‘Vandaag committeer ik mezelf om de rol als partijdige belangenbehartiger alsook de rol van beschermer van de rechtstaat weloverwogen en ten volle te vervullen en zodoende bij te dragen aan het goed functioneren van het rechtsbestel’, gaf zei aan.

Mr. R. Isselt-Agard Mr. J. van der Gugten

Mr. Van der Gugten legde tijdens haar speech de nadruk op het werk van de advocaat die ook kan dienen als mediator. ‘Ik ben ervan overtuigd dat wij als advocaten meer kunnen bereiken voor onze cliënten door, waar mogelijk, te schikken. Dit in plaats van geschillen direct te juridiseren en de vaak lange weg naar de groene tafel te bewandelen,’ gaf zij aan. Zij sprak de hoop uit dat in verband met de invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek, advocaten zich zullen bij- en nascholen om de kwaliteit van de beroepsgroep te behouden. Ook kijkt zij uit naar de modernisering en verzelfstandiging van de Rechterlijke Macht en hoopt dat met de instelling van de strategische beleidscommissie een SMART plan voorkomt. ‘Het rechtssysteem vormt de ruggengraat van onze jonge kwetsbare democratie en het is de verantwoordelijkheid van o.a. advocaten om de rechten en belangen van burgers te beschermen, soms de stem te zijn voor diegenen die anders niet gehoord worden en op te komen voor rechtvaardigheid. Ik kijk uit naar de uitdagingen die voor mij liggen en ik verzeker u dat ik mijn rol als advocaat en mediator met integriteit, passie en menselijkheid zal uitoefenen,’ sprak zij de aanwezigen toe.

Mr. Blokland zei het volgende in haar speech; ‘Ik zal mij blijven inzetten voor rechtzoekenden en uiterste mijn best doen om hun belangen behoorlijk en naar tevredenheid te behartigen. Ik zal mij daartoe laten leiden door de kernwaarden van de advocatuur namelijk: onafhankelijkheid, integriteit, onpartijdigheid, deskundigheid en vertrouwelijkheid.’ Met haar beëdiging tot advocaat heeft zij één van de doelen die zij voor zichzelf had gesteld kunnen afvinken.

Mr. F. Khelawan-Blokland Mr. N. Marsio-Gangaram

Mr. Gangaram bracht het volgende naar voren; ‘Ik heb mij zelf voorgehouden om mijn werk vol passie, deskundig en integer uit te voeren; de rechtzoekende met eer en respect te behandelen en te streven het beste uit mijzelf te halen.’ Het dragen van een toga is voor haar een droom die tot werkelijkheid komt vertelde zei enthousiast.

De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA) werd vertegenwoordigd door mr. F. Djajadi. Tegen de pas beëdigde advocaten richtte zij het volgende woord; ‘Hoe goed u bent als advocaat, hoeveel u weet en hoe vaardig u bent, bepaalt u vooral zelf. Het adagium van “life long learning” is zeker op het beroep van advocaat van toepassing en u wordt hierbij gemotiveerd, en zelfs uitgedaagd uw eigen permanente educatie ter hand te nemen.’

De vertegenwoordiger van de deken van de SOVA, mr. F. Djajadi, brengt de felicitaties over aan de beëdigden

De waarnemend procureur-generaal hield de pas beëdigde advocaten voor zich te blijven in ontwikkelen in hun beroepsgebied en het beroep naar eer en geweten uit te oefenen.

Toespraak president HvJ

Toespraak waarnemend PG

Toespraak SOVA

Dankwoord R. Agard

Dankwoord J. van der Gugten

Dankwoord F. Blokland

Dankwoord N. Gangaram