Beëdiging mr. Paragh tot notaris

4 december 2023

De president van het Hof van Justitie heeft op 29 november 2023 mevr. mr. S. Paragh beëdigd tot notaris bij het Hof van Justitie voor geheel Suriname.

De president van het Hof van Justitie, mr. I. Rasoelbaks, hield de pas beëdigde voor dat er tijden zullen komen dat dilemma’s zich zullen voordoen die niet opgelost kunnen worden middels de kennis opgedaan tijdens de opleiding. ‘Dan adviseer ik u bij voorbaat om uw toevlucht te zoeken bij uw geweten gecombineerd met de kernwaarden uit de eedsformule: eerlijkheid; onzijdigheid, waaronder wordt verstaan neutraliteit en onpartijdigheid; nauwkeurigheid; geheimhouding en ten slotte het nauwgezet opvolgen van de reglementen en besluiten op het notaris ambt. Als u er toch niet uitkomt, ga te rade bij uw toenmalige patroon, vanaf heden, uw collega.’

mr. Rasoelbaks brengt de felicitaties over aan de beëdigde notaris

De procureur-generaal, mr. G. Paragsingh, wees in haar toespraak op de onderzoeksplicht die rust bij de pas beëdigde notaris. ‘Schromelijke verwaarlozing van deze plicht kan ertoe leiden dat u civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade en u een tuchtmaatregel wordt opgelegd.’

De voorzitter van de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB), mr. D. Kallising, gaf in zijn speech te kennen dat degene die het beroep van notaris wenst uit te oefenen maar het ondernemerschap niet ambieert een nieuw perspectief moet worden geboden door een passende positie binnen het notariaat in de vorm van een toegevoegde notaris. ‘Ik ben zelf voorstaander van deze figuur in de wet en het ligt op het pad van het bestuur van de SNB om draagvlak te zoeken onder de leden en de wetgever om deze figuur in de wet op te nemen.’

Mr. S. Paragh tijdens de eedaflegging

De pas beëdigde notaris, mr. Paragh haalde in haar speech de uitdagingen aan die gepaard gaan met het beoefenen van dit beroep. Desondanks ziet zij dit ambt als een roeping die niet alleen beroep doet op kennis en vaardigheden, maar ook op ethiek, integriteit en empathie. ‘Als notaris zal ik er elke dag naar streven om deze uitdagingen met vastberadenheid en integriteit het hoofd te bieden, in het besef dat de diensten die ik lever van grote invloed zijn op het leven van mijn cliënten.’

Aan het eind brachten de sprekers, maar ook de overige aanwezige familieleden en vrienden de felicitaties over aan de beëdigde notaris.

Toespraak president HvJ

Toespraak PG

Toespraak SNB

Dankwoord S. Paragh