Beëdiging notaris en kandidaat-notarissen

6 december 2022

Op maandag 28 november 2022 hebben in de zittingszaal van het Hof van Justitie twee beëdigingen, afzonderlijk, plaatsgevonden. Margriet Apinsa is beëdigd tot notaris en Raveena Baldew en Stephanie Ramautar zijn beëdigd tot kandidaat-notaris. De beëdigingen werden onder andere bijgewoond door de voorzitter van de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB), mr. Dewnarain Kalisingh, de Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA), mr. Elleson Fraenk, de patronen, familie en vrienden van de beëdigden.

mr. Margriet Apinsa tijdens de beëdiging tot notaris

Bij de beëdiging van Apinsa tot notaris zei de waarnemend Procureur-Generaal, mr. Garcia Paragsingh, het volgende; ‘Laat u zich bij uw beroepsuitoefening leiden door de belofte die u vandaag hebt afgelegd en onthoudt u zich van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris betaamt. U bent voor de cliënt een juridisch adviseur. Als onafhankelijke functionaris weegt u de belangen van alle betrokkenen af. U zorgt ervoor dat cliënten hun zaken goed regelen en weten waar zij aan toe zijn.’

mr. Raveena Baldew tijdens de beëdiging tot kandidaat-notaris

De voorzitter van de SNB liet zich in zijn toespraak bij de beëdiging van de kandidaat-notarissen als volgt uit; ‘Als Voorzitter van de beroepsorganisatie is het natuurlijk ook mijn taak u te wijzen op de verantwoordelijkheden, de wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden waaraan u onderworpen bent als kandidaat-notaris met waarnemingsbevoegdheid. Als openbaar ambtenaar zal je de belangen van de rechtsstaat en de burgers dienen. Een belangrijke voorwaarde van de ambtsbediening van de kandidaat-notaris met waarnemingsbevoegdheid is zorg te dragen voor de eer en het aanzien van het ambt. Namens de SNB druk ik u op het hart om de waardigheid van het ambt hoog te houden door altijd zorgvuldig, onafhankelijk en onpartijdig de belangen van de burger te behartigen. Ik moet u erop wijzen dat de tucht en strafbepalingen in de wet notarisambt ook op u van toepassing zullen zijn.’

mr. Stephanie Ramautar tijdens de beëdiging tot kandidaat-notaris

Apinsa gaf aan zich ervan bewust te zijn dat deze mijlpaal ook bijzondere verantwoordelijkheid met zich meebrengt en dat zij als notaris daarin een verschil mag maken zodat zij het fenomeen van verantwoordelijkheid nemen als onderdeel van haar nalatenschap kan nalaten en de totale gemeenschap deelgenoot kan zijn van haar boedel. Volgens Baldew is het een uitdaging om het juiste evenwicht te vinden tussen wetten en reglementen en de belangen van cliënten optimaal behartigen. Ramautar zei in haar speech dat het beroep met integriteit en eer uitgeoefend moet worden. Beide beëdigden gaven aan dat zorgvuldigheid en nauwkeurigheid is vereist bij de uitoefening van dit ambt. Ze brachten dank uit aan hun familie en de SNB voor de ondersteuning.

Na afloop werden de felicitaties aan de beëdigden door het Hof en de aanwezigen uitgebracht.