Behandeling ‘december strafzaak’ in hoger beroep van 16 december 2022

Op vrijdag 16 december 2022 werd de behandeling van het hoger beroep van de ‘december strafzaak’ tegen de verdachten Bouterse, Dendoe, Dijksteel, Gefferie en Brondenstein voortgezet. De verdachten Bouterse en Brondenstein waren afwezig op deze zitting wegens gezondheidsredenen. De verdachten werden bijgestaan door hun advocaat I. Kanhai BSc.

De kamer bestond uit kamerpresident, mr. D. Sewratan en de leden mr. A. Charan en Kolonel D. Kamperveen. Als waarnemend Procureur-Generaal was mr. C. Rasam aanwezig.

Door advocaat Kanhai is na de aanvang van de zitting het lid van de kamer, Kolonel Kamperveen, gewraakt. De advocaat voerde als grond voor de wraking aan dat Kamperveen een familieverband heeft met één van de slachtoffers. De advocaat voerde voorts aan dat door het gewraakte lid tijdens de descente slechts vragen zijn gesteld over dat betreffende slachtoffer. Om die reden is volgens de advocaat de onpartijdige behandeling van de zaak door het lid niet gewaarborgd.

Hierna is door het Hof aan de aanwezigen medegedeeld dat de zaak wordt geschorst in verband met de wraking, totdat op de wraking is beslist. De beslissing over de wraking zal worden genomen door de hofkamer met dien verstande dat de gewraakte rechter zal worden vervangen door een andere daartoe door de President van het Hof aangewezen rechter.

De zaak is uitgesteld naar een nader te bepalen datum.

 

Paramaribo, 28 december 2022

Communicatie Unit Hof van Justitie