Behandeling ‘december strafzaak’ in hoger beroep van 31 juli 2023

Op 31 juli 2023 is de behandeling van de ‘december strafzaak’ in hoger beroep tegen de verdachten Bouterse, Dendoe, Brondenstein, Dijksteel en Gefferie voortgezet door het Hof van Justitie. De zaak stond voor dupliek van raadsman I.D. Kanhai, B.Sc. namens de verdachten en het laatste woord van de verdachten. Door de raadsman is in de vijf strafzaken het dupliekpleidooi gehouden.

Ook hebben de verdachten Bouterse, Gefferie, Dijksteel en Dendoe na het dupliekpleidooi elk het laatste woord gevoerd. Resumerend vroegen zij allen om vrijspraak.

Vanwege de gezondheidssituatie van Brondenstein, heeft de raadsman Kanhai het laatste woord van de verdachte Brondenstein voor hem voorgelezen.

Hierna heeft de fungerend-president bepaald, dat het onderzoek in de  vijf strafzaken, na het reces en nog voor het einde van dit kalenderjaar op een nader te bepalen datum, zal worden gesloten  waarna het vonnis ter terechtzitting in de strafzaken zal worden uitgesproken. De verdachten zullen hiertoe worden opgeroepen te verschijnen ter terechtzitting. De zitting is hierna gesloten.

 

Paramaribo, 3 augustus 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie