Behandeling december strafzaak in hoger beroep van dinsdag 30 mei 2023

Op dinsdag 30 mei 2023 is de “december strafzaak” in hoger beroep voortgezet. De kamersamenstelling van het Hof van Justitie bestond uit mr. D. Sewratan (fungerend president), mr. A. Charan (lid) en Kolonel D. Kamperveen (lid). Namens de vervolging heeft de waarnemend Procureur-Generaal, mr. A. Niamat, het repliek in de zaken van Bouterse, Brondenstein, Dendoe, Dijksteel en Gefferie gehouden. Het repliek is de reactie van de vervolging op het pleidooi van de raadsman.

De verdachten Dijksteel en Brondenstein waren niet aanwezig op de terechtzitting. De raadsman van de verdachten, I. Kanhai BSc., gaf aan de kamerpresident te kennen dat hij de verdachte Brondenstein heeft geadviseerd de zitting niet bij te wonen vanwege zijn gezondheidstoestand. De verdachte Dijksteel was afwezig zonder bericht van verhindering. De verdachten Bouterse, Dendoe en Gefferie waren aanwezig op de terechtzitting.

Op de terechtzitting is de vervolging ingegaan op de door raadsman Kanhai namens de verdachten gevoerde verweren. Verkort weergegeven persisteerde de vervolging in haar conclusie bij de aangedragen bewijsmiddelen en bij het eerder gedane strafvoorstel zoals opgenomen in het requisitoir. Zij vroeg het Hof om het strafvoorstel gedaan tegen de verdachten over te nemen.

Het Hof heeft bepaald dat de behandeling van de 5 strafzaken op maandag 31 juli 2023 om 09.00 uur s’morgens zal worden voortgezet. De raadsman zal dan namens de verdachten bij wege van dupliek in de gelegenheid worden gesteld te reageren op hetgeen de vervolging in haar repliek heeft aangehaald en zullen de verdachten daarna, tot slot, tevens in de gelegenheid worden gesteld het laatste woord te voeren.

 

Paramaribo, 7 juni 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie