Behandeling hoger beroep strafzaak R. Oedit op 17 oktober 2022

Op maandag 17 oktober 2022 is de strafzaak in hoger beroep van de verdachte R. Oedit aangevangen. Het Hof bestond uit de rechters mr. M. Mettendaf, kamerpresident , mr. D. Nanhoe en mr. J. Kasdipowidjojo, leden. Als waarnemend Procureur-Generaal trad op mr. S. Mahadew. De zaak is niet inhoudelijk behandeld omdat één van de rechters die deel uitmaakt van de kamer, mr. S. Punwasi, verhinderd was. Voor hem werd waargenomen door mr. J. Kasdipowidjojo.

De verdachte R. Oedit is bij verstek veroordeeld door de kantonrechter op 18 februari 2019, in verband met overtreding van de Wet Verdovende Middelen. De vervolging ving aan nadat in maart 2018 een vliegtuig was geland op een terrein van de verdachte, in welk vliegtuig cocaine is aangetroffen. Het ten laste gelegde werd door de kantonrechter bewezen geacht en de verdachte is bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien jaar en een geldboete van SRD 350.000,-.

Tegen het verstekvonnis heeft de verdachte verzet aangetekend. Op 16 augustus 2021 is vonnis gewezen in de verzetzaak en is het verzet vervallen verklaard omdat de verdachte niet ter terechtzitting is verschenen. De verstekveroordeling is door de kantonrechter bevestigd. Tegen die uitspraak heeft de verdachte op 30 augustus 2021 hoger beroep aangetekend, welke op eerder genoemde datum in behandeling is genomen.

De advocaat van de verdachte, mr. R. Lobo, voerde in hoger beroep onder andere aan dat de verdachte recht heeft op een eerlijk proces en dat hij niet aanwezig kon zijn tijdens het proces in eerste aanleg, terwijl hij dat wel had gewild.

Op 28 november 2022 wordt de behandeling van het hoger beroep om 09:00 uur verder voortgezet.

 

Paramaribo, 26 oktober 2022

Communicatie Unit Hof van Justitie