Behandeling hoger beroep strafzaak R. Oedit op 28 november 2022

Op 28 november 2022 is de behandeling in hoger beroep van de strafzaak tegen de verdachte R. Oedit voortgezet. Het Hof bestond tijdens deze behandeling uit kamerpresident mr. M. Mettendaf en de leden mr. D. Nanhoe en mr. L. Ravenberg. Ravenberg nam waar voor mr. S. Punwasi die afwezig was vanwege andere werkgerelateerde verplichtingen. De verdachte en zijn advocaat, mr. R. Lobo, stemden ermee in dat de behandeling normaal voortgang vond ondanks de afwezigheid van het lid Punwasi.

In behandeling was het formeel verweer dat door de waarnemend Procureur-Generaal, mr. S. Mahadew, is opgeworpen, namelijk dat het Hof de zaak tegen de verdachte niet in behandeling kan nemen. Het formeel verweer komt hierop neer dat de verdachte in eerste aanleg bij verstek is veroordeeld en dat het daarop aangetekende verzet door de kantonrechter vervallen is verklaard. Hierdoor kan de zaak niet meer door het Hof worden behandeld.

De waarnemend Procureur-Generaal heeft met betrekking tot dat verweerpunt het repliekpleidooi gehouden en de advocaat van de verdachte het dupliekpleidooi.

De advocaat voerde in zijn dupliekpleidooi aan dat de verdachte recht heeft op een eerlijk proces. Hij stelde daarbij dat de verdachte, die eerder niet aanwezig was tijdens de behandeling van de zaak in eerste aanleg, nu aanwezig is op de zitting. De advocaat verwees naar internationale verdragen. Hij vroeg aan het Hof om de zaak in behandeling te nemen.

Op maandag 9 januari 2023 om 13:00 uur zal het Hof uitspraak doen op het formeel verweer van de waarnemend Procureur-Generaal.

 

Paramaribo, 5 december 2022

Communicatie Unit Hof van Justitie