Behandeling hoger beroep strafzaak tegen verdachte R. Oedit van 3 april 2023

Op maandag 3 april 2023 is de behandeling in hoger beroep van de strafzaak tegen verdachte R. Oedit voortgezet. De zaak stond voor repliek van de vervolging.

De verdachte was niet aanwezig in de zaal. Zijn raadsman mr. R. Lobo was wel aanwezig.

De waarnemend procureur-generaal, mr. S. Mahadew, heeft haar repliek gehouden. Hiermee heeft zij gereageerd op het pleidooi dat de raadsman op de vorige zitting heeft gevoerd. Zij bleef bij haar eerder gepresenteerde strafeis.

Op 17 april 2023 om 10.00 uur zal de advocaat van de verdachte zijn dupliek houden. Daarbij zal hij reageren op hetgeen de vervolging in haar repliek naar voren heeft gebracht. Aan de vervolging is gevraagd om er zorg voor te dragen dat de verdachte op die dag aanwezig is. Hij krijgt dan de gelegenheid om het laatste woord te voeren.

 

Paramaribo, 18 april 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie