Behandeling hoger beroep strafzaak Van Trikt e.a. van 17 oktober 2022

Op maandag 17 oktober 2022 is het hoger beroep in de zaken van de verdachten R. van Trikt, F. Hausil, A. Angnoe, en G. Kromosoeto in behandeling genomen. Alle verdachten waren aanwezig op de zitting. Het Hof bestond uit de rechters mr. A. Charan, kamerpresident, mr .D. Nanhoe en mr. S. Punwasi, leden. Als waarnemend Procureur-Generaal trad op mr. S. Mahadew.

De verdachten kregen de gelegenheid om hun beweegredenen tot het aantekenen van hoger beroep tegen de beslissing van de kantonrechter, aan te geven. Zij brachten naar voren dat zij het niet eens zijn met de veroordeling in eerste aanleg. Voor de verdachten kwamen op de advocaten mr. J. Kraag, I. Kanhai BSc. en mr. C. Algoe, voor de verdachte Van Trikt, de advocaten I. Kanhai BSc en mr. B. Pick, voor de verdachte Angnoe, mr. B. Pick en mr. R. Tjon-A-Joe voor de verdachte Kromosoeto en mr. M. Dubois voor de verdachte Hausil.

Tijdens de zitting is er door de advocaten Kanhai en Pick een verzoek tot invrijheidstelling gedaan voor respectievelijk verdachte Angnoe, Van Trikt en Kromosoeto. De verdachte Hausil is op een eerder moment reeds in vrijheid gesteld. Het Hof heeft het verzoek voor de verdachte Angnoe ingewilligd. Het verzoek voor de twee andere verdachten is afgewezen.

Op maandag 7 november 2022 om 09:00 uur worden de zaken van de verdachten Van Trikt en Kromosoetoe verder behandeld. Op die dag zullen de verdachten worden gehoord. Op maandag 5 december 2022 om 09.00 uur worden de zaken van de verdachten Hausil en Angnoe verder behandeld. Op die dag staan de zaken ook voor verdachtenverhoor.

 

Paramaribo, 26 oktober 2022

Communicatie Unit Hof van Justitie