Behandeling hoger beroep strafzaak verdachte Angnoe van 15 januari 2024

Op 15 januari 2024 is de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte A. Angnoe voortgezet door het Hof van Justitie. De zaak stond voor pleidooi en repliek.

Advocaat Dubois die waarnam voor zijn collega advocaten in deze strafzaak, heeft het pleidooi toegelicht. De verdediging eist vrijspraak van de ten laste gelegde feiten vanwege het ontbreken van het wettig en overtuigend bewijs. Verder werd ook geƫist vernietiging van de verbeurdverklaring van het bedrijfspand en het bedrijfsvoertuig van het bedrijf Orion.

De waarnemend Procureur-generaal heeft vervolgens het repliek toegelicht. De vervolging vroeg het Hof de ten laste gelegde feiten bewezen te achten en het vonnis, onder aanvulling van de in het repliek aangehaalde gronden, te bevestigen.

Op 28 februari 2024 zal de zaak om 12:00 uur worden voortgezet voor dupliek. Op die dag zal de verdachte in de gelegenheid worden gesteld het laatste woord te voeren.

 

Paramaribo, 26 januari 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie