Behandeling hoger beroep strafzaak verdachte Angnoe van 20 november 2023

Op 20 november 2023 is de behandeling van de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte A. Angnoe voortgezet door het Hof. De zaak stond voor pleidooi en repliek. De advocaten van de verdachte waren niet aanwezig om het pleidooi toe te lichten.

De waarnemend Procureur-Generaal heeft in een schrijven, gedateerd 15 november 2023, aangegeven dat zij nog meer tijd nodig heeft voor de voorbereiding van het repliek. Zij vroeg om die reden om uitstel. Het Hof heeft dit verzoek gehonoreerd.

De volgende behandeling is op 15 januari 2023 om 10:30 uur. De zaak staat dan voor  pleidooi en repliek.

 

Paramaribo, 29 november 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie