Behandeling hoger beroep strafzaak verdachte G. Hoefdraad van 8 mei 2023

Op 8 mei 2023 is de behandeling van de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte G. Hoefdraad voortgezet. De verdachte is niet verschenen. De raadsman, mr. M. Dubois, was wel aanwezig.

Tijdens een eerdere zitting heeft de waarnemend procureur-generaal het verzoek gedaan de zaak niet in behandeling te nemen en de verdachte niet-ontvankelijk te verklaren omdat, naar de mening van de vervolging, de verdachte volgens het Wetboek van Strafvordering geen recht heeft op hoger beroep. De raadsman van de verdachte heeft gereageerd op hetgeen de waarnemend procureur-generaal naar voren bracht.

Op 8 mei 2023 heeft het Hof uitspraak gedaan over hetgeen de vervolging en de verdediging hebben aangevoerd met betrekking tot de ontvankelijkheid van de verdachte. Het Hof heeft bij de uitspraak overwogen dat de rechtstreeks geldende bepalingen van internationale verdragen boven de nationale wetgeving staan. De verdachte is op grond van de verdragen ontvankelijk verklaard waardoor zijn zaak nu inhoudelijk zal worden behandeld.

Op 17 juli 2023 om 09.30 uur zal de zaak worden voorgedragen. Ook zal op die zitting door de vervolging en de verdediging worden aangegeven of er eventueel getuigen gehoord zullen worden, danwel of een bepaalde wijze van inrichting van de stafzaak in hoger beroep wordt geprefereerd.

 

Paramaribo, 16 mei 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie