Behandeling hoger beroep strafzaak verdachte Hausil van 20 november 2023

Op 20 november 2023 is de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte F. Hausil voortgezet door het Hof. De zaak stond voor repliek en dupliek.

De waarnemend Procureur-Generaal heeft tijdens haar repliek gevraagd dat alle verweren worden verworpen en dat er wordt overgegaan tot uitvoering van hetgeen zij heeft aangevoerd in het requisitoir.

Hierna heeft de advocaat van de verdachte het dupliekpleidooi toegelicht. Hij persisteert bij zijn verzoek om het vonnis van de kantonrechter te vernietigen en de verdachte vrij te spreken.

De verdachte werd vervolgens in de gelegenheid gesteld om het laatste woord te voeren. Zij bleef bij haar onschuld en vroeg het Hof om het vonnis van de kantonrechter te vernietigen en opnieuw recht te spreken.

De behandeling van de strafzaak is uitgesteld voor sluiting van het onderzoek en uitspraak. De datum zal aan partijen worden medegedeeld. Het Hof zal de uitspraken in de zaken tegen Hausil, R. van Trikt, G. Kromosoeto en A. Angnoe op dezelfde zittingsdag doen.

 

Paramaribo, 29 november 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie