Behandeling hoger beroep strafzaak verdachte Hoefdraad van 20 mei 2024

Op 20 mei 2024 is de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte G. Hoefdraad behandeld door het Hof. De zaak stond voor uitspraak met betrekking tot de preliminaire verweren die door de raadsman van de verdachte, mr. M. Dubois, waren opgeworpen.

Het Hof heeft beslist dat de verweren aangevoerd door de verdediging met betrekking tot de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, worden verworpen.

Over het verweer met betrekking tot de beslissing van de Nationale Assemblée betreffende de in staat van beschuldigingstelling van de verdachte, oordeelde het Hof dat het fundamentele recht op  hoor en wederhoor niet is geschonden. Ook is het het Hof niet gebleken van schending van een verdragsbepaling.

De behandeling van de zaak zal worden voortgezet op de zitting van 15 juli 2024 om 10.00 uur. De zaak staat dan voor verdachtenverhoor c.q. requisitoir.

 

Paramaribo, 28 mei 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie