Behandeling hoger beroep strafzaak verdachte Oedit van 27 februari 2023

Op maandag 27 februari 2023 is de behandeling in hoger beroep van de strafzaak tegen verdachte R. Oedit voortgezet door het Hof van Justitie. De strafzaak stond voor requisitoir van de waarnemend procureur-generaal, mr. S. Mahadew. Dat houdt in dat zij haar mening geeft over de beschuldiging aan het adres van de verdachte en het eventuele bewijs daarvan. Afhankelijk van haar conclusie eist zij dan in de regel of een bepaalde straf of vordert zij vrijspraak.

In dit geval kwam de vervolging in haar requisitoir tot de conclusie dat de verdachte zich wel schuldig heeft gemaakt aan de ten laste gelegde feiten. De waarnemend procureur-generaal vorderde dat het vonnis van de kantonrechter in eerste aanleg van 18 januari 2022, welke is bekrachtigd bij zijn verzetzaak op 16 augustus 2022, wordt bevestigd. De verdachte was toen gevonnist tot een gevangenisstraf van 16 jaar onder aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest, een geldboete van SRD.350.000,=, subsidiair 12 maanden hechtenis, alsook verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen goederen.

De vervolgprocedure is dat na het requisitoir van de vervolging, de advocaat van de verdachte zijn pleidooi houdt. Hierna mag de vervolging reageren op het pleidooi, dit wordt het repliek genoemd. Na het repliek komt de advocaat van de verdachte weer aan het woord, hetgeen dupliek genoemd wordt. Hierna krijgt de verdachte het laatste woord.

Op 20 maart 2023 zal de raadsman van de verdachte, mr. R. Lobo, voor zijn cli├źnt het pleidooi houden.

 

Paramaribo, 03 maart 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie