Behandeling hoger beroep strafzaak verdachte R. Oedit op 23 januari 2023

Op maandag 23 januari 2023 is een aanvang gemaakt met de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van de strafzaak tegen de verdachte R. Oedit. De Hofkamer bestond uit kamerpresident, mr. M. Mettendaf en de leden, mr. S. Punwasi en mr. D. Nanhoe. De waarnemend procureur-generaal was mr. S. Mahadew. De verdachte werd bijgestaan door zijn raadsman, mr. R. Lobo.

Bij deze eerste inhoudelijke behandeling is het verdachtenverhoor gehouden waarbij door de leden van de Hofkamer, de waarnemend procureur-generaal alsook de advocaat van de verdachte vragen werden gesteld over de ten laste gelegde feiten. Door de advocaat van de verdachte is tevens een verzoek gedaan om de voorlopige hechtenis van de verdachte op te schorten. In reactie hierop vroeg de waarnemend procureur-generaal de Hofkamer om het verzoek af te wijzen. Na een schorsing is door de Hofkamer afwijzend op het verzoek beslist omdat de ernstige bezwaren nog recht overeind staan.

De volgende behandeling is bepaald op donderdag 23 februari 2023 om 09.00 uur. Op die dag zal de waarnemend procureur-generaal het requisitoir houden waarna de raadsman het pleidooi zal voeren.

 

Paramaribo, 2 februari 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie