Behandeling hoger beroep strafzaak verdachte Van Trikt van 23 oktober 2023

Op 23 oktober 2023 is de strafzaak tegen de verdachte R. van Trikt in hoger beroep voortgezet door het hof. De verdachte was afwezig. De zaak stond voor repliek.

Van Trikt wordt bijgestaan door de raadslieden I. Kanhai BSc en mr. C. Algoe.

De waarnemend Procureur-Generaal heeft middels een schrijven een verzoek tot uitstel van het repliek gedaan. Het hof heeft dit verzoek gehonoreerd.

Op 4 december 2023 om 12.00 uur zal de zaak worden voortgezet. De zaak staat dan voor repliek.

 

Paramaribo, 25 oktober 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie