Behandeling hoger beroep strafzaak verdachte Van Trikt van 3 juli 2023

Op 3 juli 2023 is de behandeling van de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte R. van Trikt voortgezet. De zaak stond voor pleidooi van de advocaten van de verdachte. De verdachte krijgt rechtsbijstand van I. Kanhai BSc. en mr. C. Algoe.

De kamer heeft beslist op het verzoek met betrekking tot vrijgave van het pand dat verbeurd is verklaard. Het verzoek is afgewezen.

Vervolgens heeft advocaat Kanhai zijn pleidooi afgerond. Hij vroeg dat de verdachte wordt vrijgesproken van de gehele ten laste legging en verwees daarbij onder andere naar de producties die hij heeft overgelegd tijdens de behandeling van de zaak. Verder deed hij opnieuw een verzoek tot vrijgave van het pand. Advocaat Algoe heeft hierna een aanvang gemaakt met haar pleidooi.

Op 7 augustus 2023 om 09.30 uur zal advocaat Algoe haar pleidooi afronden waarna de waarnemend Procureur-Generaal haar repliek zal houden in deze strafzaak.

 

Paramaribo, 6 juli 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie