Behandeling hoger beroep strafzaak verdachte Van Trikt van 3 juni 2024

Op 3 juni 2024 heeft het Hof de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte R. van Trikt behandeld. De zaak stond voor dupliek.

Advocaat I. Kanhai BSc. heeft eerst het woord gevoerd tijdens de dupliek. Hij vroeg vrijspraak voor de verdachte van de gehele tenlastelegging en vroeg tevens de beslaglegging van het pand aan de Krakalaan op te heffen.

Vervolgens heeft advocaat mr. C. Algoe haar dupliek toegelicht. Zij persisteerde bij haar pleidooi.

De verdachte werd in de gelegenheid gesteld om het laatste woord te voeren.

Het Hof heeft de beslissing op het verzoek tot opheffing van de beslaglegging aangehouden tot de eindbeslissing. Het verzoek tot teruggave van het paspoort is ingewilligd.

Hierna is de zaak uitgesteld naar een nader te bepalen datum voor uitspraak.

 

Paramaribo, 11 juni 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie