Behandeling krijgsraad strafzaak verdachte M. Kom

Op 11 augustus 2023 is de laatste behandeling geweest van de strafzaak tegen verdachte M. Kom in verband met de reçufraude strafzaak van Financiën bij de Krijgsraad. De zaak stond voor uitspraak. De verdachte kreeg rechtsbijstand van mr. R. Denz.

De vervolging had in haar requisitoir aangevoerd dat het onder a van de tenlastelegging genoemd feit, het medeplegen van money laundering, wettig en overtuigend bewezen is. Zij eiste een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, met een proeftijd van 3 jaar. Voorts vroeg zij dat een laptop, een tablet en een mobiele telefoon worden teruggegeven aan de verdachte.

Op 14 juli 2023 heeft de verdediging gereageerd op het requisitoir van de vervolging. Advocaat Denz voerde aan dat de feiten, met uitzondering van feit d, dat betreft schuldheling, niet zijn bewezen. Hij eiste teruggave van inbeslaggenomen gelden.

De verdachte vroeg in zijn laatste woord om vrijspraak.

De Krijgsraad oordeelde dat het feit onder a van de tenlastelegging, medeplegen van money laundering, is bewezen. De Krijgsraad was van oordeel dat de verdachte, omdat het ging over vrij hoge bedragen, had kunnen begrijpen dat er sprake was van een misdrijf. De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 7 voorwaardelijk onder aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest met een proeftijd van 3 jaar. Voorts werd de teruggave gelast van de inbeslaggenomen goederen.

 

Paramaribo, 16 augustus 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie