Behandeling strafzaak Braziliaanse Ara’s van 5 december 2023

Op 5 december 2023 is de strafzaak tegen de verdachten J.Z., F.G. en J.Y. behandeld door de kantonrechter. Deze verdachten wordt verweten beschermde diersoorten in het bezit te hebben gehad. De verdachte J.Y. die thans op vrije voeten is, was afwezig. De zaak stond voor getuigenverhoor.

Een medewerker van de Dienst ‘s Lands Bosbeheer is verhoord als getuige.  Hierna heeft het verdachtenverhoor plaatsgevonden.

Vervolgens heeft de officier van justitie het requisitoir gehouden. Zij achtte de ten laste gelegde feiten tegen de drie verdachten bewezen. Zij vorderde een gevangenisstraf van 12 maanden onvoorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, een geldboete van SRD 10.000,= subsidiair 6 maanden hechtenis, verbeurdverklaring van een inbeslaggenomen telefoon en de onmiddellijke gevangenneming van verdachte J.Y.

Advocaat mr. C. Algoe heeft hierna het pleidooi gehouden. Zij vroeg om vrijspraak voor verdachte J.Z. van de gehele ten laste legging omdat de feiten niet zijn bewezen. Ten aanzien van verdachte F.G. vroeg zij de kantonrechter om de verdachte alleen te veroordelen voor het niet opzettelijke gedeelte van het ten laste gelegde, met een straf gelijk aan de tijd die hij reeds in voorarrest heeft doorgebracht en betaling van een boete.

Advocaat mr. P. Baldew vroeg vrijspraak voor de verdachten J.Z. en F.G. omdat de feiten niet zijn bewezen. Hij vroeg de kantonrechter de verdachten naar huis te sturen.

Advocaat mr. V. Bhattoe vroeg vrijspraak voor verdachte J.Z. en vroeg voor verdachte F.G. dat een straf wordt opgelegd gelijk aan de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht waardoor de verdachten naar huis kunnen worden gestuurd.

Advocaat mr. R. Bhoewar vroeg voor J.Z. vrijspraak van de gehele ten laste legging.

Hierna heeft de officier het repliek gehouden. Zij bleef bij hetgeen zij in het requisitoir heeft aangedragen. In het dupliek hebben de advocaten Algoe, Baldew, Bhattoe en Bhoewar ook aangevoerd te blijven bij hun pleidooi.

De aanwezige verdachten werden in de gelegenheid  gesteld om het laatste woord te voeren.

Na een korte schorsing heeft de kantonrechter vonnis gewezen. Hij veroordeelde de verdachte F.G. tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 8 voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht met een proeftijd van 2 jaren, een geldboete van SRD 5000,=, subsidiair 1 maand hechtenis. De verdachten J.Z. en J.Y. werden vrijgesproken van de gehele ten laste legging.

 

Paramaribo, 11 december 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie