Behandeling strafzaak in hoger beroep tegen de verdachten Angnoe en Hausil van 3 april 2023

Op 3 april 2023 is de behandeling van de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachten A. Angnoe en F. Hausil voortgezet. De zaak stond voor pleidooi van de verdediging. De verdachten waren afwezig.

Verdachte Hausil wordt bijgestaan door mr. M. Dubois en verdachte Angnoe wordt bijgestaan door mr. B. Pick en I. Kanhai BSc. Advocaat Dubois nam waar voor collega Pick en Kanhai die ook afwezig waren.

Het Hof heeft van de advocaten brieven ontvangen waarin zij vragen om uitstel naar een nader te bepalen terechtzitting voor het voeren van hun pleidooi. Dat verzoek is ingewilligd.

De zaak is uitgesteld naar 26 juni 2023 om 09.00 uur. Aan de advocaten is gevraagd voorafgaand aan de zitting, op uiterlijk 15 mei 2023, hun pleidooi op schrift op te sturen zodat de waarnemend procureur-generaal haar repliek kan voorbereiden en op 26 juni 2023 ook kan repliceren.

 

Paramaribo, 12 april 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie