Behandeling strafzaak in hoger beroep tegen verdachte G. Hoefdraad van 17 juli 2023

Op 17 juli 2023 is de behandeling van de strafzaak in hoger beroep tegen verdachte G. Hoefdraad voortgezet. De zaak stond voor voordracht van de waarnemend Procureur-Generaal, mr. G. Paragsingh.

Verdachte Hoefdraad wordt bijgestaan door mr. M. Dubois.

De raadsman heeft een schrijven gericht aan het Hof waarin hij aangeeft dat de verdediging geen behoefte heeft aan het horen van getuigen. Hij vraagt de zaak te schorsen totdat er uitspraak is gedaan in de civiele zaken met betrekking tot de in staat van beschuldigingstelling van de verdachte. Beide civiele zaken staan volgens de raadsman voor uitspraak in hoger beroep.

De vervolging heeft op het verzoek gereageerd en aangevoerd dat dit verzoek geen wettelijke grondslag heeft. Gevraagd is aan het verzoek voorbij te gaan.

In zijn tweede beurt vroeg de raadsman het Hof niet mee te gaan met de waarnemend Procureur-Generaal terwijl de vervolging bleef bij haar standpunt. Zij gaf ook aan dat de verdediging er alles aan heeft gedaan om de zaak in hoger beroep te behandelen en zij zich daarom niet in het verzoek kan terugvinden.

Het Hof heeft besloten dat de zaak kan worden voorgedragen. De zaak is voorgedragen door de waarnemend Procureur-Generaal. Dat betekent dat de zaak aan het Hof is gepresenteerd met het verzoek de zaak in behandeling te nemen. Na de voordracht heeft raadsman Dubois formele verweren opgeworpen. Hij voerde aan dat de dagvaarding nietig moet worden verklaard en de vervolging niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Op 6 november 2023 om 09.30 uur zal de waarnemend Procureur-Generaal reageren op de verweren van de raadsman.

 

Paramaribo, 20 juli 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie