Behandeling strafzaak in hoger beroep tegen verdachte G. Kromosoeto van 17 juli 2023

Op 17 juli 2023 is de behandeling van de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte G. Kromosoeto voortgezet. De zaak stond voor pleidooi van de raadslieden mr. B. Pick en mr. R. Tjon A Joe

Raadsman Tjon A Joe heeft, mede namens zijn collega Pick, het pleidooi gevoerd. Door de verdediging is het verzoek gedaan om het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren, dan wel de verdachte vrij te spreken van de ten laste gelegde feiten. De verdediging voerde aan dat het bewijs niet is geleverd dat de verdachte de feiten heeft begaan.

De zaak is na het pleidooi uitgesteld naar 16 oktober 2023 om 09.30 uur. De zaak staat dan voor repliek en dupliek van respectievelijk de vervolging en de verdediging. Daarbij zal de vervolging eerst reageren op het pleidooi van de advocaten, waarna de advocaten zullen reageren op hetgeen de vervolging naar voren heeft gebracht in het repliek. De verdachte zal hierna het laatste woord voeren.

 

Paramaribo, 20 juli 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie