Behandeling strafzaak in hoger beroep tegen verdachte R. Oedit van 17 april 2023

Op maandag 17 april 2023 is de behandeling van de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte R. Oedit voortgezet. De zaak stond voor dupliek. Dit houdt in dat de advocaat van de verdachte reageert op hetgeen de vervolging in haar repliek heeft aangehaald.

De advocaat van de verdachte, mr. R. Lobo, stelde zich op het standpunt dat de feiten in de ten laste legging niet bewezen kunnen worden. Deze zienswijze voerde hij aan bij zijn dupliek. Dat is de tweede pleitbeurt van de advocaat. Hij vroeg om vrijspraak van de gehele ten laste legging. De verdachte is hierna in de gelegenheid gesteld om het laatste woord te voeren.

Mr. Lobo deed een verzoek tot opschorting van de voorlopige hechtenis onder de te stellen voorwaarden. Hij stelde daarbij dat de verdachte in het gevang niet de nodige gezondheidszorg krijgt. De waarnemend procureur-generaal, mr. S. Mahadew, vroeg de kamer om het verzoek af te wijzen omdat volgens haar de gezondheidstoestand van de verdachte stabiel is en hij ook de nodige medische zorg krijgt. Na een korte schorsing is het verzoek afgewezen omdat de ernstige bezwaren nog recht overeind staan.

Op maandag 26 juni 2023 om 13.00 uur zal uitspraak worden gedaan in deze zaak.

 

Paramaribo, 28 april 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie