Behandeling strafzaak Martinus, Jongaman e.a. van 15 februari 2023

Op 15 februari 2023 is een aanvang gemaakt met de behandeling van de strafzaak van de verdachten J. Martinus alias “Bordo” en/of “Money Hond”, C. Jongaman meergenoemd “Keppie”, P. Phoeli meergenoemd “Moena”, R. Phoeli meergenoemd “Rampie” en A. Gau-Gau. Op de terechtzitting waren aanwezig de twee verdachten Phoeli, die thans in vrijheid zijn gesteld en de verdachte Gau-Gau, die thans ingesloten is. De verdachten Martinus en Jongaman waren afwezig.

De twee verdachten Phoeli worden bijgestaan door mr. R. Denz. De verdachte Gau-Gau wordt bijgestaan door mr. Th. Roos. De verdachte Martinus krijgt rechtsbijstand van mr. J. Korendijk en I. Kanhai BSc. en verdachte Jongaman krijgt rechtsbijstand van advocaat I. Kanhai BSc en mr. A. Ramlakhan. Mr. D. Veira nam waar voor de advocaten Denz en Kanhai.

De Officier van Justitie, mr. M. Van Dijk, nam waar voor de zaaksofficier. Door de kantonrechter werd verstek verleend tegen de niet verschenen verdachten.

Advocaat Veira bracht naar voren dat de verdachten Martinus en Jongaman niet correct zijn gedagvaard en dat de advocaten niet beschikken over het dossier van de verdachten. Hij vroeg om die reden om de zaak uit te stellen. Voorts deed hij het verzoek tot teruggave van sieraden en telefoontoestellen van de verdachten Phoeli. De kantonrechter besliste dat de telefoontoestellen nog niet teruggegeven zullen worden omdat er nog onderzoeksbelang aanwezig is. De Officier van Justitie zal nagaan of de sieraden kunnen worden teruggegeven.

Op 20 maart 2023 zal de zaak worden voorgedragen. Dat betekent dat de officier van justitie de verdachten en de tenlasteleggingen presenteert aan de kantonrechter en vraagt om de zaak in behandeling te nemen. Verder zal op die dag een getuige worden verhoord.

 

Paramaribo, 24 februari 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie