Behandeling strafzaak Pikin Saron van 15 december 2023

Op 15 december 2023 is de strafzaak tegen de verdachten J.A., J.H., G.Z., R.M. en M.B, met betrekking tot misdrijven gepleegd te Pikin Saron, behandeld door de kantonrechter. De strafzaak stond voor voordracht van de officier van justitie. Bij de voordracht geeft de officier van justitie aan wat de verdachten ten laste is gelegd en vraagt zij de rechter om de zaak in behandeling te nemen. De verdachte G.Z. was niet aanwezig vanwege medische redenen.

De voordracht van de zaken van de vier aanwezige verdachten heeft plaatsgevonden. Na de voordracht is de kantonrechter ertoe overgegaan om de verdachten kort te horen.

De vervolging en de advocaten zijn in de gelegenheid om namen van getuigen op te geven voor de volgende terechtzitting.

Advocaat Karg, deed mede namens de advocaten Castelen en Dubois het verzoek aan de kantonrechter om de voorlopige hechtenis van de verdachten die in detentie zitten op te schorten, onder door hem te stellen voorwaarden. De officier van justitie vroeg de kantonrechter om niet mee te gaan met het verzoek van de verdediging. De kantonrechter heeft het verzoek afgewezen.

Op 19 januari 2024 zal de strafzaak worden voortgezet. De zaak van de verdachten J.A., J.H.,  R.M. en M.B staat dan voor getuigenverhoor en de zaak van de verdachte G.Z. zal worden voorgedragen.

 

Paramaribo, 22 december 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie