Behandeling strafzaak Pikin Saron van 15 maart en 22 maart 2024

Op 15 maart en 22 maart 2024 is de strafzaak tegen de verdachten J.A., J.H., G.Z., R.M., M.W. en M.B, met betrekking tot misdrijven gepleegd te Pikin Saron, voortgezet door de kantonrechter. De verdachte M.B., die thans op vrije voeten is, was niet aanwezig op de zittingen. De zaak stond op beide zittingen voor getuigenverhoor.

De zaak tegen de verdachte M.W., wiens zaak op de zitting van 15 maart 2024 voor de eerste keer voor de kantonrechter is gebracht, is op die zitting door de officier van justitie voorgedragen.

De getuige die door de verdediging was opgebracht heeft zich niet aangemeld op de zitting van 15 maart 2024. Ook op 22 maart 2024 is de getuige niet verschenen vanwege werkzaamheden in het binnenland. De verdediging heeft gevraagd om de medebrenging van de getuige. Dat betekent dat de getuige door de politie naar de zitting zal worden gebracht voor het getuigenverhoor.

Op de zitting van 15 maart 2024 deed advocaat mr. M. Dubois, mede namens zijn collega advocaten, het verzoek om de voorlopige hechtenis van de verdachten op te schorten en de verdachten in vrijheid te stellen. Op de zitting van 22 maart 2024 is op dit verzoek tot invrijheidstelling door de vervolging gereageerd. Daarbij vroeg de vervolging om het verzoek af te wijzen.

In de zaak tegen de verdachte M.W. deed de raadsvrouwe mr. P. Karg het verzoek om de getuigen die eerder waren opgegeven voor verhoor, te horen omdat deze verdachte ten tijde van het gerechtelijk vooronderzoek nog niet was aangemerkt als verdachte. De officier van justitie vroeg de kantonrechter om niet mee te gaan met het verzoek. De kantonrechter wees het verzoek af omdat de getuigen reeds uitgebreid zijn verhoord tijdens het gerechtelijk vooronderzoek en alle verklaringen van de getuigen in het dossier te vinden zijn. Om die reden achtte de kantonrechter het opnieuw horen van de getuigen niet nodig.

Op 5 april 2024 zal de strafzaak worden voortgezet. Op die dag zal het getuigenverhoor worden gehouden en zal de raadsman ingaan op de reactie van de vervolging ten aanzien van het verzoek tot invrijheidstelling.

 

Paramaribo,  26 maart 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie