Behandeling strafzaak tegen de verdachten D. Kom e.a. van 11 mei 2023

De behandeling van de strafzaak met betrekking tot de reçufraude tegen de verdachten D. Kom, M. Kom, Y. Rother, M. Rother, R. Koendjbiharie en S. Cruden is op 11 mei 2023 voortgezet. De laatstgenoemde verdachte was niet aanwezig op de zitting. Zijn raadsvrouwe, mr. C. Algoe, heeft medegedeeld dat hij voor behandeling in Nederland verblijft. De zaak stond voor verdachtenverhoor.

D. Kom wordt bijgestaan door advocaat mr. B. Pick. R. Koendjbiharie krijgt rechtsbijstand van de advocaten I. Kanhai BSc. en mr. S. Mangre. M. Kom wordt bijgestaan door mr. R. Denz. Y. Rother wordt bijgestaan door mr. M. Nibte en mr. D. Veira. M. Rother krijgt rechtsbijstand van I. Kanhai BSc. en mr. D. Veira en S. Cruden wordt bijgestaan door mr. C. Algoe en mr. D. Landvreugd.

D. Kom, Y. Rother, M. Rother en Koendjbiharie zijn verhoord. M. Kom was op een eerdere zitting, op 30 maart 2023, reeds als verdachte verhoord.

De raadslieden van Y. Rother en M. Kom hebben namens hun cliënten het verzoek gedaan om hen in vrijheid te stellen, eventueel onder te stellen voorwaarden. De Officier van Justitie heeft hierop aan de kantonrechter gevraagd om de verzoeken af te wijzen omdat de ernstige bezwaren nog recht overeind staan. De kantonrechter achtte de ernstige bezwaren nog aanwezig en heeft de verzoeken  afgewezen.

Op 6 juli 2023 zal de Officier het requisitoir houden in deze zaak. Dat betekent dat zij zal aangeven of de feiten die de verdachten worden verweten, volgens haar bewezen zijn en zal zij, indien zij van mening is dat de feiten zijn bewezen, een strafeis doen. Eventueel zullen op die dag de advocaten daarna het pleidooi voeren. Daarbij zullen zij reageren op het requisitoir.

 

Paramaribo, 26 mei 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie