Behandeling strafzaak tegen de verdachten D. Kom e.a. van 27 april 2023

Op 27 april 2023 zou de kantonrechter mr. D. Nanhoe de behandeling van de strafzaak over de reçufraude tegen de verdachten D. Kom, M. Kom, S. Cruden, Y. Rother, M. Rother en R. Koendjbiharie, voortzetten. De zaak stond voor verdachtenverhoor en eventueel het requisitoir van de officier van justitie.

Advocaat R. Mangre was aanwezig voor verdachten R. Koendjbiharie en M. Rother. Zij nam  waar voor collega mr. B. Pick, die niet aanwezig was. Hij staat de verdachte D. Kom bij. Advocaat I. Kanhai BSc was eveneens niet aanwezig. Hij staat de verdachten R. Koendjbiharie en M. Rother bij. Ook de advocaten mr. R. Denz, mr. M. Nibte, mr. D. Veira, mr. D. Landvreugd, en mr. C.Algoe,  die de raadslieden zijn van respectievelijk de verdachten M. Kom, Y. Rother en S. Cruden, waren afwezig.

Vanwege de afwezigheid van de advocaten heeft de kantonrechter, na afstemming met de aanwezige raadsvrouwe mr. R. Mangre en de verdachten, besloten de zaak uit te stellen naar 11 mei 2023 om 09.00 uur. Op die dag zullen de verdachten worden verhoord.

 

Paramaribo, 9 mei 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie