Behandeling strafzaak tegen de verdachten D. Kom, M. Kom, Y. Rother, M. Rother, R. Koendjbiharie en S. Cruden van 30 maart 2023

Op 30 maart 2023 is de behandeling van de strafzaak inzake de reçufraude bij het Ministerie van Financiën, tegen de verdachten D. Kom, M. Kom, Y. Rother, M. Rother, R. Koendjbiharie en S. Cruden, voortgezet. Alle verdachten waren aanwezig.

De verdachten M. Rother en R. Koendjbiharie worden bijgestaan door de advocaten mr. S. Mangre en I. Kanhai BSc. De verdachte Y. Rother wordt bijgestaan door mr. D. Veira en mr. D. Landvreugd. De verdachte D. Kom wordt bijgestaan door mr. B. Pick. Verdachte M. Kom wordt bijgestaan door mr. R. Denz en verdachte S. Cruden wordt bijgestaan door mr. D. Landvreugd. Advocaat Pick was afwezig.

De kantonrechter heeft het verweer van advocaat Kanhai, dat op de vorige zitting was opgeworpen met betrekking tot de dagvaarding van zijn cliënten, verworpen.

Hierna heeft het getuigenverhoor plaatsgevonden. In het strafproces kan ervoor worden gekozen om in het kader van de waarheidsvinding verdachten als getuigen te horen in de zaken van hun medeverdachten. In deze zaak is dat gebeurd. De verdachten Y. Rother, M. Kom en D. Kom zijn tijdens het getuigenverhoor als getuigen verhoord.

Vervolgens is de kantonrechter overgegaan tot het verdachtenverhoor. Tijdens het verdachten verhoor worden de verdachten verhoord op de feiten die hun verweten worden. Tijdens het verdachtenverhoor zijn de verdachten M. Rother, R. Koendjbiharie, M. Kom en Y. Rother verhoord.

Op 27 april 2023 wordt de behandeling voortgezet om 09.00 uur. Op die dag worden de overige verdachten verhoord en zal de vervolging haar strafeis presenteren.

 

Paramaribo, 12 april 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie