Behandeling strafzaak tegen de verdachten Kromosoeto e.a. van 10 mei 2023

Op 10 mei 2023 is de behandeling van de SPSB-anticorruptiezaak tegen de verdachten G. Kromosoeto, G. Hew A Kee, R Putter, B. Jurgens, J. ten Berge en W. Sardjo voortgezet. De drie laatstgenoemde verdachten zijn niet ingesloten en waren niet aanwezig. Op de vorige zitting is tegen hun verstek verleend.

De verdachten Jurgens en Sardjo worden bijgestaan door mr. R. Lobo, verdachte Putter krijgt rechtsbijstand van mr. N. van Dijk, verdachte Ten Berge wordt bijgestaan door mr. G. Castelen, verdachte Hew A Kee wordt bijgestaan door mr. M. Dubois en verdachte Kromosoeto wordt bijgestaan door mr. B. Pick en mr. R. Tjon A Joe.

De zaak van verdachte Ten Berge is op deze zitting voorgedragen door de Officier van Justitie. Op de vorige zitting waren de zaken van de overige verdachten al door de Officier voorgedragen. Voorts heeft de Officier gereageerd op de invrijheidstellingsverzoeken die de advocaten van de verdachten Kromosoeto, Hew A Kee en Jurgens op de vorige zitting hadden gedaan. De Officier vroeg de verzoeken af te wijzen omdat de ernstige bezwaren nog recht overeind staan.

Op 24 mei 2023 zullen de verdediging en de vervolging voor de tweede keer het woord voeren met betrekking tot de verzoeken tot invrijheidstelling. Op 9 juni 2023 zal de Officier het requisitoir voeren in de verstekzaken.

 

Paramaribo, 15 mei 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie