Behandeling strafzaak tegen de verdachten Kromosoeto e.a. van 27 oktober 2023

Op 27 oktober 2023 is de behandeling van de strafzaak tegen de verdachten G. Kromosoeto, G. Hew A Kee, B. Jurgens, R. Putter, J. ten Berge en W. Sardjo voortgezet door de kantonrechter. De vervolging zou tijdens deze zitting reageren op de verzoeken tot invrijheidstelling.

Kromosoeto wordt bijgestaan door mr. B. Pick en mr. M. Dubois. Jurgens wordt bijgestaan door mr. R. Lobo en Hew A Kee wordt bijgestaan door advocaat Dubois. Putter, Ten Berge en Sardjo worden bijgestaan door respectievelijk mr. N. van Dijk, mr. G. Castelen en advocaat Lobo. De laatstgenoemde verdachten waren afwezig.

De officier van justitie heeft gereageerd op de verzoeken tot invrijheidstelling van de verdachten Kromosoeto, Hew A Kee en Jurgens. Zij vroeg de kantonrechter om de verzoeken af te wijzen. De advocaten en de vervolging kregen elk een tweede beurt om hun standpunten omtrent de verzoeken naar voren te brengen. De kantonrechter heeft hierna de verdachten gehoord over de verzoeken.

Advocaten Pick en Dubois hebben voorts preliminair verweren gevoerd. De officier van justitie zal op de volgende zitting reageren op de preliminaire verweren van Pick en Dubois en op het preliminair verweer dat tijdens de vorige zitting door advocaat van Dijk was opgeworpen. Zij had aangevoerd dat de dagvaarding tegen verdachte Putter onjuist is, met name dat de feiten die opgenomen zijn in de tenlastelegging geen betrekking hebben op hem als persoon. Ook stelde zij dat de kantonrechter onbevoegd is om de zaak in behandeling te nemen. Op deze dag zal de officier van justitie ook reageren op de verzoek van de advocaten van Dijk en Castelen om de zaken tegen de niet aanwezige verdachten, als een zaak op tegenspraak te behandelen, conform de uitspraak van het Constitutioneel Hof. De advocaten hadden aangevoerd dat het Constitutioneel Hof heeft geoordeeld dat zaken waarin een verdachte niet verschijnt, maar zich wel laat vertegenwoordigen door een raadsman, moeten worden behandeld als zaken op tegenspraak.

Op 15 november 2023 zal de zaak weer dienen om 09.00 uur. Op die dag zal de rechter ook beslissen op de verzoeken tot invrijheidstelling.

 

Paramaribo, 31 oktober 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie