Behandeling strafzaak tegen verdachte A. Adhin van 15 mei 2023

De behandeling van de strafzaak tegen de verdachte A. Adhin is op 15 mei 2023 voortgezet. De zaak stond voor pleidooi van zijn raadslieden mr. C. Algoe en I. Kanhai BSc.

Advocaat Kanhai heeft eerst zijn pleidooi gehouden, waarna mr. Algoe aan het woord is gekomen. Beide advocaten vroegen om het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. De niet-ontvankelijkheid had onder andere betrekking op de bezwaarschriften tegen de dagvaarding die eerder zijn ingediend en behandeld. Ook vroegen beide advocaten de verdachte vrij te spreken vanwege het feit dat er geen bewijs is dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het ten laste gelegde.

Op 16 juni 2023 zal de waarnemend Procureur-Generaal in haar tweede beurt reageren op hetgeen de advocaten hebben aangevoerd.

 

Paramaribo, 23 mei 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie