Behandeling strafzaak tegen verdachte Adhin van 20 juli 2023

Op 20 juli 2023 is de behandeling van de strafzaak tegen de verdachte A. Adhin voortgezet. De zaak stond voor dupliekpleidooi en het laatste woord van de verdachte.

De verdachte wordt bijgestaan door de raadslieden I. Kanhai BSc en mr. C. Algoe.

Raadsman Kanhai heeft eerst het woord gevoerd. Hij persisteerde bij zijn pleidooi en vroeg dat de verdachte wordt vrijgesproken van de gehele tenlastelegging.

Hierna heeft advocaat Algoe haar dupliekpleidooi toegelicht. Zij persisteerde bij het verweer met betrekking tot de dagvaarding dat zij eerder in het pleidooi had aangevoerd en vroeg het Hof om het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren. Verder bleef zij bij haar eerder gehouden pleidooi en vroeg dat de verdachte wordt vrijgesproken van de gehele tenlastelegging.

Verdachte Adhin heeft in zijn laatste woord aan het Hof gevraagd om zijn eer te herstellen.

Op donderdag 2 november 2023 om 10.00 uur zal er uitspraak worden gedaan in deze zaak.

 

Paramaribo, 3 augustus 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie