Behandeling strafzaak verdachten Kromosoeto e.a. van 20 februari 2024

Op 20 februari 2024 is de behandeling van de strafzaken tegen de verdachten G. Kromosoeto, G. Hew A Kee, B. Jurgens, R. Putter, W. Sardjo en J. Ten Berge voortgezet door de kantonrechter. Op deze zitting zou de rechter beslissen op het verzoek van de raadslieden van de niet-verschenen verdachten om de zaken van deze verdachten te behandelen als zaken op tegenspraak, dat betekent dat de raadlieden hadden gevraagd om de zaken van deze niet-verschenen verdachten te behandelen op dezelfde wijze als zaken van verdachten die wel zijn verschenen. Ook zou de rechter beslissen op de formele verweren van de verdediging met betrekking tot de geldigheid van de dagvaarding, met betrekking tot de bevoegdheid van de kantonrechter en met betrekking tot de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Daarna zouden getuigen gehoord worden.

De kantonrechter heeft beslist dat de zaken van de niet-verschenen verdachten als verstekzaak doorbehandeld zullen worden. Het verzoek van de advocaten om de zaken op dezelfde wijze te behandelen als de zaken van de verdachten die wel zijn verschenen is derhalve afgewezen door de kantonrechter.

Met betrekking tot het formeel verweer over de geldigheid van de dagvaarding heeft de kantonrechter beslist dat dit verweer wordt verworpen en dat de dagvaarding geldig is. Het verweer over de bevoegdheid van de kantonrechter om kennis te nemen van de zaken werd ook verworpen. De kantonrechter acht zich bevoegd om van de zaken kennis te nemen. Verder is het verweer over de niet-ontvankelijkheid van de vervolging ook verworpen. De vervolgingsambtenaar is ontvankelijk verklaard in de vervolging van de verdachten.

Hierna heeft het getuigenverhoor plaatsgevonden van een agent van politie.

Advocaat Lobo deed een verzoek voor verdachte Jurgens om de voorlopige hechtenis onder door de kantonrechter te stellen voorwaarden, op te schorten. De officier heeft op het verzoek gereageerd. Zij verwees naar de ernstige bezwaren en verzette zich tegen dit verzoek. In hun tweede beurt bleven zowel de verdediging als de vervolging bij de argumenten die zij hadden aangedragen in hun eerste beurt.

Advocaat mr. M. Dubois deed, mede namens zijn collega mr. B. Pick, een verzoek voor de verdachten Kromosoeto en Hew A Kee om de voorlopige hechtenis op te heffen. De officier van justitie zal op de volgende zitting reageren op het verzoek van de raadsman.

De volgende zitting is op 19 maart 2024. De zaken staan op die zittingsdag voor getuigenverhoor en de reactie van de officier omtrent de verzoeken tot opheffing van de voorlopige hechtenis van de verdachten Kromosoeto en Hew A Kee.

Op die dag zal door de rechter de beslissing worden gegeven over het verzoek van advocaat Lobo betreffende de opschorting van de voorlopige hechtenis van zijn cliƫnt, de verdachte Jurgens.

 

Paramaribo, 22 februari 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie