Behandeling strafzaak verdachte R.M. en K.R. van 30 november 2023

Op 30 november 2023 is de strafzaak in verband met de vermiste toerist tegen de verdachten R.M. en K.R. behandeld door de kantonrechter. De zaak stond voor requisitoir.

De officier van justitie heeft een CD met processen-verbaal en foto’s van het onderzoek, dat gedaan is door de Nederlandse politie, overhandigd aan de kantonrechter. De documenten zullen op een USB-stick worden geplaatst.

Hierna heeft de officier het requisitoir gehouden. Ten aanzien van verdachte R.M. achtte de vervolging de ten laste gelegde feiten 1a, namelijk het medeplegen van moord, 2, het medeplegen van het wegmaken van een stoffelijk overschot en 3, begunstiging (een verdachte van een misdrijf behulpzaam zijn bij het bemoeilijken van de opsporing en vervolging), bewezen. De officier vorderde een gevangenisstraf van 30 jaren onvoorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, handhaving van de gevangenhouding en teruggave van een mobiele telefoon. Ten aanzien van verdachte K.R. achtte de vervolging alleen het feit onder 3 van de tenlastelegging, namelijk begunstiging (een verdachte van een misdrijf behulpzaam zijn bij het bemoeilijken van de opsporing en vervolging) bewezen en vorderde een gevangenisstraf van 9 maanden waarvan 5 voorwaardelijk, onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en teruggave van een mobiel en een auto.

De advocaat van verdachte K.R. vroeg hierna teruggave van de auto van zijn cliënt, aangezien de officier dat ook in het requisitoir heeft gevraagd. De kantonrechter heeft dit verzoek gehonoreerd en heeft de teruggave gelast.

Op 25 januari 2024 zal de behandeling van de zaak worden voortgezet. De zaak staat dan voor pleidooi. Daarbij zullen de advocaten van de verdachten reageren op hetgeen de officier van justitie in het requisitoir heeft aangevoerd.

 

Paramaribo, 4 december 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie