Behandeling strafzaak verdachte Z.Q. van 3 juni 2024

Op 3 juni 2024 is de strafzaak tegen de verdachte Z.Q. behandeld door de kantonrechter. Hem wordt verweten op 24 februari opzettelijk een man van het leven te hebben beroofd in een winkelzaak aan de dr. Sophie Redmondstraat. Voorts is hem zware mishandeling de dood ten gevolge hebbend ten laste gelegd. De zaak stond voor getuigenverhoor en verdachtenverhoor.

Er zijn videobeelden bekeken die zijn toegelicht door een getuige van de Forensische Opsporing. Daarna is de verdachte verhoord.

Na het verhoor deed de advocaat een verzoek tot opschorting van de detentie.

De kantonrechter overwoog dat zowel uit de toelichting van de getuige, de videobeelden, als het verdachten verhoor vooralsnog bleek dat het slachtoffer de winkel binnen is gelopen en goederen vanuit de rekken heeft genomen en in zijn tas heeft geplaatst. De verdachte betrapte hem en vroeg om de goederen terug te zetten waarna het latere slachtoffer de verdachte een duw gaf. Als gevolg hiervan ontstond een worsteling. Tijdens de worsteling zag verdachte een schroevendraaier in de broekzak van het slachtoffer en probeerde te voorkomen dat het slachtoffer de schroevendraaier pakte. Het slachtoffer is op grond van het eerder aangehaalde in een bepaalde wurggreep gehouden in afwachting van de politie, die reeds was geïnformeerd. Het slachtoffer had bij de komst van de politie het leven reeds gelaten. Op grond van deze feiten en omstandigheden was de kantonrechter van oordeel dat er vooralsnog geen sprake bleek te zijn van opzet aan de zijde van de verdachte. Het verzoek van de advocaat om de detentie van de verdachte onder de door de kantonrechter te stellen voorwaarden werd gehonoreerd.

Op 15 juli 2024 zal de zaak worden voortgezet. De officier van justitie zal op die dag het requisitoir houden.

 

Paramaribo, 7 juni 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie