Behandeling strafzaak verdachten D. Kom e.a. van 25 januari 2024

Op 25 januari 2024 is de behandeling van de reçufraudezaak tegen de verdachten D. Kom, M. Kom, R. Koendjbiharie, M. Rother, Y. Rother en S. Cruden voortgezet door de kantonrechter. De laatstgenoemde verdachte was afwezig. De zaak stond voor dupliek van de advocaten.

Advocaat Kanhai heeft tijdens zijn dupliek aangegeven dat hij blijft bij hetgeen hij tijdens zijn pleidooi heeft aangevoerd. Hij vroeg om de vervolgingsambtenaar niet ontvankelijk te verklaren en de verdachten vrij te spreken. Verder vroeg hij om het beslag op de inbeslaggenomen goederen op te heffen en de goederen terug te geven omdat de Staat in zijn totaliteit terug is betaald en geen verlies heeft geleden. Hij deed ook een verzoek tot vrijlating van de verdachten, M. Rother, D. Kom en R. Koendjbiharie, die thans in detentie zitten.

Advocaat Denz heeft in zijn dupliek ook aangegeven dat hij blijft bij hetgeen hij tijdens zijn pleidooi heeft aangevoerd. Hij vroeg om de verdachte M. Kom vrij te spreken of te veroordelen voor het feit onder D van de tenlastelegging.

Advocaat Pick heeft toegelicht dat hij ook blijft bij hetgeen hij tijdens het pleidooi naar voren bracht. Verder vroeg hij de kantonrechter om de voorlopige hechtenis van de thans ingesloten verdachten op te schorten onder door de kantonrechter te stellen voorwaarden.

Advocaat Algoe bleef ook bij de tijdens het pleidooi gevraagde vrijspraak voor haar cliënt, verdachte Cruden.

De kantonrechter heeft de verzoeken tot invrijheidstelling afgewezen. Op 22 februari 2024 zal de strafzaak worden voortgezet. Op die dag zullen de verdachten het laatste woord voeren. De rechter zal daarna de uitspraak doen.

 

Paramaribo, 31 januari 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie