Behandeling strafzaak verdachten D. Kom e.a. van 26 oktober 2023

Op 26 oktober 2023 is de behandeling van de strafzaak tegen de verdachten D. Kom, M. Kom, S. Cruden, R. Koendjbiharie, Y. Rother en M. Rother voortgezet door de kantonrechter. De verdachte Cruden was afwezig. De zaak stond voor pleidooi in de zaak tegen de verdachte D. Kom.

Verdachte D. Kom wordt bijgestaan door advocaat mr. B. Pick. R. Koendjbiharie krijgt rechtsbijstand van advocaat I. Kanhai BSc. M. Kom wordt bijgestaan door mr. R. Denz. Y. Rother wordt bijgestaan door mr. D. Veira. M. Rother krijgt rechtsbijstand van I. Kanhai BSc. en mr. D. Veira en S. Cruden wordt bijgestaan door mr. C. Algoe. Advocaat Algoe was afwezig.

Advocaat Pick heeft een verzoek tot uitstel van het pleidooi gedaan. De kantonrechter heeft dit verzoek gehonoreerd. Advocaat Kanhai deed wederom een verzoek tot invrijheidstelling van de verdachten. De kantonrechter heeft aangegeven dit verzoek mee te zullen nemen bij het wijzen van het vonnis.

Mr. Denz en mr. Veira hadden op een eerdere zitting het verzoek tot invrijheidstelling van hun cliënten M. Kom en Y. Rother, gedaan. De kantonrechter heeft het verzoek tot invrijheidstelling van de verdachten M. Kom en Y. Rother toegewezen onder de voorwaarde dat de verdachten op iedere zitting aanwezig zullen zijn.

Op 2 november 2023 zal advocaat Pick het pleidooi houden voor zijn cliënt. Daarbij zal hij reageren op hetgeen de officier van justitie in haar requisitoir heeft aangevoerd.

 

Paramaribo, 27 oktober 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie