Behandeling strafzaak verdachten D. Kom e.a. van 3 augustus 2023

Op 6 juli 2023 is de behandeling van de reçufraude strafzaak van Financiën tegen de verdachten D. Kom, M. Kom, M. Rother, Y. Rother, R. Koendjbiharie en S. Cruden voortgezet. De zaak stond voor pleidooi van de raadslieden. Verdachte Cruden was afwezig.

Kantonrechter mr. L. Ravenberg nam waar voor de zaaksrechter, mr. D. Nanhoe.

De advocaat van verdachte M. Kom, mr R. Denz, heeft eerst het pleidooi gehouden. Hij voerde aan dat alleen het feit onder punt d van de tenlastelegging is bewezen. Hij vroeg om de verdachte conform de eis van de vervolging, te veroordelen.

Advocaat mr. S. Mangre heeft hierna het pleidooi gehouden voor de verdachte Koendjbiharie. Zij vroeg een mildere straf dan was gevorderd door de vervolging. De raadsvrouw deed ook een verzoek tot opschorting van de voorlopige hechtenis onder door de rechter te stellen voorwaarden. De officier van justitie heeft op dit verzoek gereageerd en daarbij gevraagd om  het verzoek af te wijzen. De kantonrechter wees het verzoek af omdat de ernstige bezwaren nog recht overeind staan.

Hierna heeft advocaat mr. D. Veira, mede namens collega Landvreugd, het pleidooi gehouden in de strafzaak tegen verdachte Y. Rother. Hij vroeg dat de verdachte integraal wordt vrijgesproken van de tenlastelegging. Ook vroeg hij de rechter om een beslissing te nemen omtrent het verzoek dat op de vorige zitting was gedaan om de verdachte onder de te stellen voorwaarden in vrijheid te stellen. Verder deed hij ook een verzoek tot opschorting van de voorlopige hechtenis van verdachte M. Rother. De kantonrechter wees beide verzoeken af omdat de ernstige bezwaren nog aanwezig zijn.

Raadsman Veira zal op de volgende zitting het pleidooi houden, samen met collega Kanhai, in de strafzaak van verdachte M. Rother. Raadsman Denz vroeg namens collega Pick uitstel voor het pleidooi in de strafzaak van verdachte D. Kom.

Op 5 oktober 2023 zal het pleidooi worden gehouden in de strafzaken van verdachte D. Kom en M. Rother. Hierna zal de officier van justitie repliceren. Zij zal daarbij reageren op de pleidooien van de raadslieden.

 

Paramaribo, 8 augustus 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie