Behandeling strafzaak verdachten D. Kom e.a. van 6 juli 2023

Op 6 juli 2023 is de behandeling van de reçufraude strafzaak van Financiën tegen de verdachten D. Kom, M. Kom, M. Rother, Y. Rother, R. Koendjbiharie en S. Cruden voortgezet. De zaak stond voor requisitoir van de officier van justitie, mr. R. Koendan. Verdachte Cruden was afwezig.

Kom wordt bijgestaan door advocaat mr. B. Pick. R. Koendjbiharie krijgt rechtsbijstand van de advocaten I. Kanhai BSc. en mr. S. Mangre. M. Kom wordt bijgestaan door mr. R. Denz. Y. Rother wordt bijgestaan door mr. D. Veira. M. Rother krijgt rechtsbijstand van I. Kanhai BSc. en mr. D. Veira en S. Cruden wordt bijgestaan door mr. C. Algoe en mr. D. Landvreugd. Advocaat Algoe nam waar voor de afwezige collega Mangre en advocaat Veira nam waar voor de afwezige collega Kanhai.

De vervolging heeft het requisitoir gehouden.

  • Tegen de verdachte M. Rother is een gevangenisstraf van 6 jaren geëist onder aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest, handhaving van de gevangenhouding en verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen goederen.
  • Tegen verdachte D. Kom heeft de vervolging een gevangenisstraf van 6 jaren geëist onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, handhaving van de gevangenhouding en verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen goederen.
  • Tegen de verdachte Koendjbiharie is een gevangenisstraf van 5 jaren en 6 maanden geëist, onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en handhaving van de gevangenhouding van de verdachte.
  • Tegen verdachte M. Kom is een gevangenisstraf van 2 jaren geëist, onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, handhaving van de gevangenhouding en verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen goederen.
  • Tegen verdachte Y. Rother is een gevangenisstraf van 2 jaren geëist, onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en handhaving van de gevangenhouding.
  • De officier van justitie voerde ten aanzien van verdachte Cruden aan dat zij niet tot het bewijs is gekomen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van de twee feiten die hem ten laste zijn gelegd. Zij vroeg vrijspraak voor deze verdachte.

Advocaat Denz en Veira deden hierna een verzoek tot opschorting van de detentie van respectievelijk verdachte M. Kom en Y. Rother en hen in vrijheid te stellen onder door de kantonrechter te stellen voorwaarden. De officier van justitie reageerde op dit verzoek en vroeg aan de kantonrechter om het verzoek af te wijzen.

Op 3 augustus 2023 zal de kantonrechter een beslissing nemen omtrent de verzoeken tot in vrijheidstelling. Voorts zullen op die dag de raadslieden hun pleidooi voeren, daarbij zullen zij reageren op het requisitoir van de officier van justitie.

 

Paramaribo, 12 juli 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie