Behandeling strafzaak verdachten D. Kom e.a. van 8 december 2023

Op 8 december 2023 is de strafzaak tegen de verdachten D. Kom, M. Kom, R. Koendjbiharie, M. Rother, Y. Rother en S. Cruden behandeld door de kantonrechter. De laatstgenoemde verdachte was afwezig. De zaak stond voor repliek van de officier van justitie.

De officier van justitie bleef in haar repliek bij hetgeen zij tijdens het requisitoir naar voren heeft gebracht. In haar repliek in de strafzaken tegen de verdachten M. Rother, D. Kom, Y. Rother en M. Kom vroeg zij aan de kantonrechter om de verweren die de advocaten hadden aangevoerd, te verwerpen. Dat vroeg zij ook in haar repliek in de zaak tegen de verdachte R. Koendjbiharie.

Hierna deed advocaat Kanhai een verzoek tot invrijheidsstelling van verdachte D. Kom onder te stellen voorwaarden. Advocaat Pick sloot zich aan bij dit verzoek en vroeg de kantonrechter om de detentie maatregelen van deze verdachte op te schorten onder te stellen voorwaarden. De officier van justitie heeft in haar reactie op dit verzoek aangegeven dat zij blijft bij haar requisitoir. De kantonrechter wees het verzoek tot invrijheidstelling af.

Op 25 januari 2024 wordt de zaak verder behandeld. De advocaten zullen op die dag hun dupliek presenteren. Daarbij zullen zij reageren op hetgeen de officier van justitie in haar repliek heeft aangevoerd.

 

Paramaribo, 11 december 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie